Univerza v Mariboru


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Uvedba novega strateškega poslovnega področja Digitalni spomenik (nagrobnik in javni spomenik)

Učinkovitost delovanja podjetja z dejavnostjo gostinstvo in turizem


Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Inteligentna analiza medicinskih podatkov (InAMeD)

Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih

Vseprisotne informacijske rešitve za uporabnike javnega potniškega prometa v Mariboru


Fakulteta za energetiko

UPAMO – Upravljanje s pametnim oknom

Bionsko energetsko učinkovita hiša

Razvoj in študija izvedljivosti postavitve mikro vetrne elektrarne

MERSIST - Zasnova merilnega sistema za preizkušanje Stirlingovih motorjev

MERPEK - Merjenje prevodnosti - koeficienta toplote kombiniranih sistemov izolacije


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

Od kopánja do kópanja - glinokopne jame Pragerskega

E-vrt: mreža izobraževalnih in bivalnih vrtov

Participatorni pristop k obnovi in oživljanju Loč

IKT sistem za optimizacijo dostav in tovornega prometa Dravinjske doline


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Krožni snovno-energetski tok nenevarnih odpadkov (KRONOD)

Priprava poroznih polimerov z visoko površino za ekstrakcije na trdni fazi

Antimikrobno delovanje naravnih konzervansov za kozmetično industrijo


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Razvoj avtonomnega poljedelskega robota

Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji

Vrednota hrane kot model trajnostnega razvoja

E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu


Fakulteta za logistiko

Preučevanje učinkov uporabe pametnih očal na vid in produktivnost na primeru komisioniranja

Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: izzivi implementacije v Thermani Laško

Vrednotenje proizvodnega procesa iz vidika trajnostnega razvoja in uvajanje novih logističnih poslovnih modelov v invalidskem podjetju

Optimizacija skladišč v maloprodajnih enotah v podjetju Enfrotuš d.o.o.


Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Preučevanje pametnih tekstilnih izdelkov za uporabo v hladnem okolju

Razvoj in evalvacija orodja za podporo uveljaviteljem kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP)

Preiskovanje zunajceličnih polisaharidov ocetnokislinskih bakterij kot prehranskih dodatkov za podaljševanje obstojnosti živil

Vpeljava biotestov za analizo hormonskega statusa tujerodnih rastlin in vpliv tega statusa na invazivnost


Fakulteta za organizacijske vede

Oblikovanje kompetenčnega modela za delovna mesta v podjetju DHL Global Forwarding d.o.o.

Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnosti


Fakulteta za strojništvo

Razvoj sistema strojnega vida za optimizacijo proizvodnega procesa

Snovanje, konstruiranje in razvoj 3D tiskalnika s ciljnim nalaganjem

Razvoj tehnologije trirazsežnega tiska anizotropnih plastomagnetov

Simulator vožnje Formule Student

Ergonomsko oblikovanje delovnih mest v proizvodnji za delavce z omejitvami

Oblikovanje linije kovinskih izdelkov za notranjo in zunanjo opremo


Fakulteta za turizem

Na lov za sevniškim krožnikom: Lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v občini Sevnica

Vsak dar ima svoj čar - kultura obdarovanja na slovenskem


Fakulteta za varnostne vede

Digitalizacija in analiza varnostnih tveganj na kolesarskih poteh v Sloveniji


Fakulteta za zdravstvene vede

Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo KURKUMA PO-BI-RA

Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah

Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše


Filozofska fakulteta

Osnutek večjezične brošure Grand hotela Rogaška v funkciji turistične promocije 

Klik do slik

Izdelava programskega orodja za testiranje znanja angleščine v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom

Prevajanje zdravstvenih informacij za potrebe tujcev

Angleško-slovenski spletni slovar terminologije s področja pivovarstva (BEERSLANG)


Medicinska fakulteta

Razvoj novega biočrnila (angl. bioink) za 3D tiskanje naprednih nosilcev za tkivno inženirstvo

Nadgradnja 3D biotiskalnika VitaPrint z možnostjo elektropredenja

Optimizacija molekularnih testov za diagnosticiranje genetskih bolezni v veterinarski in humani medicini

Sodobne molekularne analize in napovedni modeli za učinkovito spremljanje in zdravljenje otroške astme


Pedagoška fakulteta

Mobilni in interaktivni glasbeni vodič po slovenskih glasbenih znamenitostih s pomočjo obogatene resničnosti

Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju


Pravna fakulteta

Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja - ENERJUST

Nivo varstva osebnih podatkov v podjetju pri prehodu na Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Obveznosti delodajalca pri napotovanju delavcev na delo v tujino - Primer Taluma  


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani