Zaključna konferenca KOC 2.0

V sredo, 13. 2. 2019, je v Ljubljani, v Hotelu Radisson Blu Plaza, potekala zaključna konferenca programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov - KOC 2.0, ki jo je organiziral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Sklad je ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada s skoraj 4,5 milijoni evrov podprl ustanovitev in delovanje 17 kompetenčnih centrov. Vanje je bilo vključenih preko 300 podjetij in realiziranih 35.758 vključitev zaposlenih v različne programe usposabljanj. Sklad, kompetenčni centri in vključena podjetja so več kot 90 udeležencem predstavili pomen pridobivanja novih znanj in kompetenc zaposlenih, prednosti delovanja kompetenčnih centrov in kakšno dodano vrednost ti prinašajo podjetjem ter slovenskemu gospodarstvu.


Glavna naloga kompetenčnih centrov je usposabljanje zaposlenih v partnerskih podjetjih. Podjetja se namreč povezujejo v kompetenčne centre znotraj posameznih panog, prepoznavajo potrebe in definirajo ključne kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu. Kompetenčni centri tako omogočajo dodatno vlaganje v usposabljanje zaposlenih, spodbujajo razvojne spremembe v podjetjih ter krepijo mreženje in povezovanje podjetij. Na ta način neposredno prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in izboljšanju položaja zaposlenih na trgu dela.  Program kompetenčni centri za razvoj kadrov 2.0 se lahko pohvali s številnimi presežki. Vzpostavljenih je bilo 17 kompetenčnih centrov, ki so vključili več kot 17.500 oseb, skupaj pa je bilo kar 37.856 vključitev. Kazalnik glede vključitev je bil presežen za kar 142 odstotkov. Udeleženci usposabljanj so krepili tako strokovne kompetence kot mehke veščine. Aktivnosti programa pa so potekale tudi izven kompetenčnih centrov. V okviru izvajanja programa je projektna pisarna na skladu izvedla tri razvojne konference, 89 delavnic z vrhunskimi domačimi in tujini strokovnjaki v sklopu Kompetentne Slovenije, kjer je bilo več kot 2000 vključitev.

Foto: Kraftart

»Partnerstva, ki nastajajo znotraj kompetenčnih centrov, prispevajo k prepoznavanju potreb po razvoju specifičnih kompetenc v realnih delovnih okoljih in k samemu razvoju le-teh ter pokrivajo zelo širok spekter dejavnosti,« je uvodoma povedal vodja Sektorja za izvajanje dejavnosti sklada Zoran Kotolenko in dodal, da sklad z izvajanjem takšnih programov pridobi edinstveno možnost vpogleda v dejanske izzive težave in potrebe, s katerimi se soočajo posamezne slovenske gospodarske panoge na področju razvoja kadrov: »Na ta način jim lahko ponudimo podporo pri premoščanju teh izzivov. Vsem vključenim, tako podjetjem kot zaposlenim, kompetenčni centri prinašajo razvoj in napredek, kar neposredno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in dobrobit celotne družbe.« 

Na dogodku je bilo predstavljenih 13 primerov uspešnih zgodb, tako z vidika projektnih pisarn kot tudi partnerskih podjetij. Sodelujoči na konferenci so izpostavili pozitivne učinke, ki jih prinaša program KOC. Predvsem sodelovanje in povezovanje med podjetji - kot je preseganje t. i. mentalitete konkurence povzela Alma Pučnik iz BSH Hišni aparati, d. o. o. - ki se ne vidijo kot konkurenti, ampak so ugotovili, da so skupaj močnejši in boljši, tudi na tujih trgih. Izpostavljeno je bilo še, da se je v nekaterih podjetjih povečala pripadnost zaposlenih, ki so bolj zadovoljni in produktivnejši.

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, je predstavil KOC skozi oči projektne pisane. Izpostavil je, da je povezovane med podjetji ter vlaganje v kadre ključno za nadaljnji razvoj in konkurenčno prednost podjetja. 

Sara Košič, strokovna sodelavka za kadre in kadrovske projekte v Odelu Slovenija, d. o. o., je izpostavila, da potrebujemo kompetence, da je pomembno, da ohranjamo in razvijamo znanje ter da smo konkurenčni na trgu. Znotraj kompetenčnega centra so nadgradili kompetence v profile, povezali so tehnične in strokovne kompetence, ter jih povezali s kompetencami prihodnosti. 

Foto: Kraftart

Uroš Makarić iz Varnosti Vič, d. d., je povedal, da se je njihov kvartalni poslovni rezultat - na račun sodelovanja v panožnem kompetenčnem centru za tehnično varovanje in usposabljanja zaposlenih - izboljšal za 11 odstotkov. Prav tako so se izboljšali odnosi znotraj podjetja, beležijo dvig produktivnosti zaposlenih za 7 odstotkov, nadgradili pa so tudi nekatere poslovne procese. 

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sklad, ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada, se izvaja že drugič, znotraj obeh pa so bili od leta 2010 do danes objavljeni štirje razpisi. Skupno je do sedaj s 13 milijoni 210 tisoč evri podprl 36 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, v katere je bilo vključenih 605 podjetij in izvedenih blizu 82 tisoč vključitev v različna usposabljanja. 

Anton Golob, vodja KOC na skladu, se je na koncu vsem vključenim v kompetenčne centre zahvalil za dobro sodelovanje. Udeležencem je sporočil, da naj se še najprej usposabljajo in pridobljena znanja prenašajo v delovne procese, na dolgi rok pa se bodo pokazali tudi vsi pozitivni učinki.

Konferenco programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani