Delavnice Zavzeti ASI

Upravljanje starejših zaposlenih postaja ena izmed veščin-kompetenc prihodnosti, kar nakazujejo tudi demografske spremembe, katerih vpliv že počasi čutimo. Prav je, da se nanje pripravimo in primerno usposobimo. Potrebna znanja je 130 zaposlenih pridobilo na delavnicah ZAVZETI ASI, ki smo jih izvajali v sodelovanju s priznanimi domačimi strokovnjaki. Delavnice so povzemale ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so bila odlična priložnost za vse, ki so želi spoznati primere dobrih praks, delati na konkretnih primerih in postati Glasnik razvoja starejših zaposlenih. 

Cikel delavnic je bil sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se je izvajal dvakrat letno. Zaradi narave delavnic je bil cikel omejen na največ 25 udeležencev. Vsaka delavnica je bila zasnovana tako, da je poleg teorije vsebovala tudi praktični del. Glavni cilj izvedbe delavnic je bil prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Delavnice so zaokroženo povzele ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. 

Teme delavnic so bile:

  • Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
  • Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
  • Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
  • Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
  • Dan navdihujočih dobrih praks
  • Spremembe in prenos naučenega v prakso

Dodana vrednost delavnic

  • razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje veščin upravljanja z njimi,
  • povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter različnih oblik vseživljenjskega učenja,
  • kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik,
  • študije primerov, reševanje konkretnih problemov, delo v skupinah itd.

Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice

Z delavnicami ZAVZETI ASI do več kot 150 Glasnikov razvoja starejših zaposlenih

Z delavnico o obvladovanju sprememb smo v iztekajoči se evropski finančni perspektivi uspešno zaključili cikel delavnic ZAVZETI ASI. V šestih letih projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) so bile izvedene številne delavnice z več 100 vključenimi podjetji in z več kot 150 podeljenih priznanj Glasnik/ca razvoja starejših zaposlenih. S tem smo zaokrožili projekt, ki je v slovenski prostor kot prvi vnesel inovativne pristope za dvig zavedanja o pomembnosti starejših zaposlenih v slovenskih podjetjih in jim pomagal uvesti ali spremeniti strategije upravljanja starejših zaposlenih....

Stopili smo v zadnji del zimskega cikla e-delavnic ZAVZETI ASI

Za nami so že štiri uspešno izpeljane spletne delavnice cikla ZAVZETI ASI. 24 bodočih glasnikov starejših zaposlenih je do sedaj pridobilo znanje o strokovnem in osebnem razvoju starejših zaposlenih, seznanili so se s fizičnimi spremembami pri staranju ter spoznavali zakonodajno-pravne okvirje ukrepov, ki se nanašajo na starejše zaposlene. Kmalu bomo odprli prijave na zadnji, spomladanski cikel delavnic....

Dobili smo novo generacijo glasnikov razvoja starejših zaposlenih

V Rakičanu pri Murski Soboti je septembra in oktobra 2021 potekal jesenski cikel delavnic Zavzeti ASI. Udeleženci, ki so na koncu prejeli potrdilo glasnik razvoja starejših zaposlenih, so pridobili novo znanje o vsebinah s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. Prepričani smo, da ga bodo koristno uporabili v svojem podjetju ali organizaciji in da bodo njihovi starejši zaposleni z leti še vedno zavzeti!...

Dobili nove glasnike razvoja starejših zaposlenih

Od 24. marca do 12. maja 2021 so potekale delavnice spomladanskega cikla ZAVZETI ASI. Udeleženci so pridobili novo znanje o vsebinah s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih ter postali glasniki razvoja starejših zaposlenih....

Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja

V sredo, 4. marca 2020 je sklad v okviru programa ASI v Celju skupaj z domači in tujimi kadrovskimi strokovnjaki in približno 100 udeleženci izpeljal konferenco, posvečeno medgeneracijskemu vodenju, ki je v sedanjem raznolikem delovnem okolju nujno potrebno....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani