Univerza v Mariboru


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Strateška nabava kot vir inovativnosti in trajnostnosti proizvodnega podjetja

Interdisciplinarni razvoj rešitev za podporo načrtovanja izvedbe in implementacije digitalne transformacije podjetij


Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Avtomatizacija digitalnega marketinga za samopostrežne informacijske rešitve v oblaku


Fakulteta za energetiko

Uporabniška in energijska vrednost odpadkov rumenega in črnega zabojnika

Degradacijski procesi pri sončnih elektrarnah

Optimizacija sončnih elektrarn v kombinaciji s toplotno črpalko


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

Integracija tehnologij industrije 4.0 za avtomatizacijo spremljanja procesa gradnje

Sistemska ureditev mirujočega prometa v Slovenskih Konjicah

Umestitev večfunkcionalnega semaforja v okolje pametnega mesta

Interdisciplinarni pristop k idejni zasnovi muzeja industrijske dediščine Maribora - podzemni rovi Tezno


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Določanje kinetičnih parametrov reakcije apnenčeve moke z razredčeno klorovodikovo kislino

Inovativni materiali iz akrilatnih monomerov za dentalne aplikacije

Vpliv vrste steklene embalaže na obstojnost kozmetičnih izdelkov


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Ocena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo večkriterijske analize

Načrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih

Navzkrižno trženje v gostinstvu - korak k inovativni ponudbi turistične destinacije Lovrenc na Pohorju


Fakulteta za logistiko

Kazalci krožnega gospodarstva v pristaniščih

Lokalno pridelana hrana za večje zdravje prebivalstva


Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Preučevanje in razvoj pametnega tekstilnega izdelka 


Fakulteta za organizacijske vede

Identifikacija vrzeli in razvojne smernice programa usposabljanja udeležencev ACC s področja organizacije in managementa


Fakulteta za strojništvo

Konceptna zasnova mobilne hišice s pomično streho

Projektiranje naprave za samodejno pakiranje papirnatih vrečk

Razvoj pametnih športnih nogavic

Avtonomno dirkalno vozilo Formula Student


Fakulteta za zdravstvene vede

Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru

Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje


Fakulteta za varnostne vede

Detektivska dejavnost in  upravičenost nadzorovanja zaposlenih


Filozofska fakulteta

Priprava usposabljanja za razvoj vodstvenih in medosebnih kompetenc

Model dejavnikov uživanja in nakupa zdrave in ekološke prehrane v Sloveniji

Digitalni vodnik 


Medicinska fakulteta

(Bio)funkcionalizacija površin PVC materialov za razvoj katetrov

Napredni napovedni modeli na osnovi genomskih in drugih molekularnih podatkov za diagnosticiranje in spremljanje kroničnih imunskih bolezni

Računalniško vmesniško orodje za modeliranje delovanja človeškega telesa v zdravju in bolezni


Pravna fakulteta

Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov za vročanje v javnih evidencah in na terenu


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani