Univerza v Ljubljani


Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

S polic v roke, glave in boke: inovativni pristopi približevanja branja otrokom in mladostnikom


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Umetnost skozi znanost: telo in tehnologija

Začutiti umetnino

Roževina zgodovine: interdisciplirani raziskovalni študentski projekt o družbenozgodovinskih aspektih kozmetike  


Biotehniška fakulteta

Vem, kaj jem in ostajam zdrav v zrelih letih

Prenova odprtega prostora blokovskega naselja Podlubnik v Škofji Loki

Povezovanje interdisciplinarnega neformalnega izobraževanja s soraziskovanjem v kmetijstvu

Določitev lokacije korenin oljke

Evidenca in ponovna uporaba rabljene računalniške opreme


Ekonomska fakulteta

Spodbujanje kreativnosti med osnovnošolci


Fakulteta za arhitekturo

Prenova degradiranih območij s pomočjo kreativnih con v suburbiji Kamnika in Domžal


Fakulteta za družbene vede

Trajnostne stanovanjske rešitve za mlade: razvojne usmeritve in vloge civilnodružbenih organizacij

Analiza nepremičninskih investicij v Ljubljani

Kreativni potencial mesta Kamnik


Fakulteta za elektrotehniko

Razvoj okolja in postopkov za učenje slepega tipkanja


Filozofska fakulteta

Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani

ANGLEŠČINA KORAK ZA KORAKOM: UČBENIK ZA STAREJŠE ODRASLE

GESELSKA BAZA ZA NOVI GRŠKO-SLOVENSKI SLOVAR – 3

Portal jezikovnih poklicev v Sloveniji

Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razvoj praktičnih pristopov k preventivnim delavnicam na področju tobaka, alkohola, konoplje v osnovnih in srednjih šolah

Design sestavljivih kemijskih modelov s 3D tiskanjem

Ocena poškodovanosti materialov Rupnikove linije


Fakulteta za matematiko in fiziko

Odprtokodni nizkocenovni sistem za dermoskopijo celotnega telesa


Fakulteta za pomorstvo in promet

Ranljivost naprednih načinov vožnje


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Internet stvari kot uvod v računalništvo in elektroniko - množični spletni tečaj za osnovnošolce in srednješolce

Interaktivna e-knjiga Kriptografija, 2. del


Fakulteta za socialno delo

Razvijanje vrstniške podpore znotraj in zunaj okvirjev zavoda Dom na Krasu

Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve

Nefarmakološka oskrba ljudi z demenco


Fakulteta za šport

Uvajanje hodečega nogometa kot oblike rekreacije za dvig zdravja starostnikov

Izboljšanje povratne informacije diagnostike telesnega fitnesa odraslih

Načrtovanje in evalvacija izobraževalnega programa dvojne kariere za starše športnikov

Strategija razvoja športa v slovenskih konjicah - priprava izhodišč


Fakulteta za upravo

Pametno upravljanje z odpadki

Prispevajmo k zmanjšanju samomorilnosti

Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih


Medicinska fakulteta

Vpliv poslušanja glasbe na psihofizično počutje starostnikov

Poslušanje glasbe kot terapevtska možnost pri bolnikih z možgansko kapjo

Analiza ozaveščenosti o uporabi prehranskih dopolnil in prepovedanih snovi


Naravoslovnotehniška fakulteta

Nadgradnja geoloških vsebin v Krajinskem parku Strunjan s tehnologijama navidezne in obogatene resničnosti

Raziskovanje zgodovine nogavičarstva ter oblikovanje sodobnih nogavic


Pedagoška fakulteta

Timski pristop pri spodbujanju sodelovalnega učenja in vrstniške učne pomoči


Teološka fakulteta

Delavnice za osebnostno rast mladih


Zdravstvena fakulteta

Starejši zmorejo izvajati temeljni postopke oživljanja po navodilih dispečerja 112

Ranljivim skupinam prilagojena nadgradnja učne poti Čez most po modrost

Promocija dolgotrajne oskrbe

Spodbujanje dobre higienske prakse pri zaposlenih v vrtcu

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani