Pravila in pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na spletni strani objavlja predstavitvene in vsebinske informacije s posameznih področij delovanja sklada in javne objave kot so razpisi s področij štipendij in razvoja kadrov, objave prostih delovnih mest in drugo. S tem želi uporabnikom celovito in razumljivo podati informacije o delovanju sklada in jih ob tem informirati glede uveljavljanja njihovih pravic, izpolnjevanja dolžnosti in drugo.

Posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno, z najvišjo mero odgovornosti, skladno z veljavno zakonodajo. Sklad uporabnikom zagotavlja varovanje vseh osebnih podatkov. Posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi sklada, ki jih bo uporabljal ali razkril zgolj za namene, zaradi katerih jih je na podlagi privoljenja uporabnika zbiral, ali na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani