Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.

Več informacij o razpisu

Posamezniki

Obvestilo strankam

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje. Osebno svetovanje se od 26. 10. 2020 zaradi preprečevanja okužb s Covid-19 izvaja le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju.  

Posamezniki

Vloge možno oddati tudi po e-pošti

Sklad sporoča, da je vloge v upravnih zadevah in v primeru drugih javnoupravnih zadev (na primer javni razpisi, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev) možno oddati tudi po elektronski pošti.

Delodajalci, Posamezniki

Nova višina minimalne plače

Stranke sklada, na pravice in obveznosti katerih vpliva tudi minimalna plača, obveščamo, da je bila 28. 1. 2021 v Uradnem listu RS, št. 12/2021, objavljena nova minimalna plača, ki znaša 1.024,24 evrov in velja od 1. januarja 2021. 

Dijaki, Študenti

Obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja za študij v tujini in izobraževanje tujcev v Sloveniji.

Posamezniki

Izplačila sklada

Preverite, kdaj bodo izplačana nadomestila preživnin, sredstva iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, štipendije za deficitarne poklice …

Posamezniki

Porabljena sredstva za sofinanciranje šolnin

Na programu Dvig izobrazbene ravni smo predčasno zaključili javni razpis za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita zaradi porabe vseh razpisanih sredstev.

Posamezniki

Obvestilo strankam

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje. Osebno svetovanje se od 26. 10. 2020 zaradi preprečevanja okužb s Covid-19 izvaja le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju.  

Posamezniki

Vloge možno oddati tudi po e-pošti

Sklad sporoča, da je vloge v upravnih zadevah in v primeru drugih javnoupravnih zadev (na primer javni razpisi, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev) možno oddati tudi po elektronski pošti.

Delodajalci, Posamezniki

Nova višina minimalne plače

Stranke sklada, na pravice in obveznosti katerih vpliva tudi minimalna plača, obveščamo, da je bila 28. 1. 2021 v Uradnem listu RS, št. 12/2021, objavljena nova minimalna plača, ki znaša 1.024,24 evrov in velja od 1. januarja 2021. 

Dijaki, Študenti

Obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja za študij v tujini in izobraževanje tujcev v Sloveniji.

Posamezniki

Izplačila sklada

Preverite, kdaj bodo izplačana nadomestila preživnin, sredstva iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, štipendije za deficitarne poklice …

Posamezniki

Porabljena sredstva za sofinanciranje šolnin

Na programu Dvig izobrazbene ravni smo predčasno zaključili javni razpis za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita zaradi porabe vseh razpisanih sredstev.


Prijava na e-novice
Ne želite ničesar zamuditi?

Prijava na e-novice

V vaš e-poštni predal prejmite zadnje razpise, novice in dogodke.

Prijavi se

Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

#OstaniZdrav

Prenesite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav še danes in pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa. Z uporabo aplikacije pomagate zdravstvenim delavcem, da vas lahko hitro obvestijo, če ste bili v stiku z okuženim. Tako boste lahko zaščitili sebe in druge.

VEČ O TEM


#OstaniZdrav

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani