Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Konference

Podjetja pozor

Pripravljenost na negativne demografske trende in vpeljava potrebnih prilagoditev nanje bo pomembno vplivala na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in uspešnost ter posledično na celotno gospodarstvo. Za ta namen v okviru projekta organiziramo različne dogodke, od katerih je eden tudi mednarodna konferenca.  

O konferenci


Konferenca je izvedena enkrat letno. Na njej predavajo priznani in pomembni domači ter tuji strokovnjaki s področja upravljanja kadrov. Poleg tega pa so na konferenci predstavljeni tudi primeri dobrih praks tako domačih in kot tujih podjetij. Udeležba na konferenci je brezplačna in se je je v preteklosti udeležilo že več kot 1500 udeležencev.

Komu je namenjena?

Na ravni podjetij imajo ključno vlogo pri vpeljevanju ukrepov, spremembi organizacijske klime, odnosov in vedenja posameznikov vodje – odločevalci, zato je konferenca naslovljena predvsem nanje in na vse tiste, ki skrbijo za kadrovski razvoj v svojih podjetij ali organizacijah, npr. kadrovike, kadrovske  menedžerje, direktorje…

Voditelj prihodnosti

Vsaka konferenca nosi naslov Voditelj prihodnosti, kar izhaja iz ciljev projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Starejši zaposleni so izziv tudi na področju vodenja in razvoja kadrov. Zahtevajo nove voditeljske pristope ter veščine, ki jih bo voditelj prihodnosti moral imeti, saj bo le tako lahko razvil potencial in povečal zavzetost svojih zaposlenih. Zato skušamo v okviru konferenc odgovoriti na vprašanja kot so V kakšnem delovnem okolju bomo pripravljeni delati dlje? Kako je temu treba prilagoditi vodenje v organizacijah oziroma podjetjih? In nenazadnje kakšen je voditelj prihodnosti?


Fotogalerija konferenceNovice

Napovedujemo mednarodno konferenco - Stari, ASI v ravnovesju?

4. in 5. novembra 2020 bomo izvedli mednarodno konferenco ASI z naslovom Stari, ASI v ravnovesju? - Vsakodnevno iskanje harmonije med poklicnim in zasebnim življenjem....

Za nove izzive nismo nikoli prestari, tudi za digitalno transformacijo ne

V četrtek, 26. 9. 2019, je v Mariboru v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI potekala konferenca »Digitalna transformacija – nikoli prestari za nove izzive«. Sodelujoči domači strokovnjaki so s svojimi znanji, izkušnjami in razmišljanji odgovorili na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo zaradi digitalne transformacije v procesu uvedbe novih tehnologij, postopkov ipd. med zaposlenimi, še posebej v luči večgeneracijskega delovnega okolja....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani