Izterjava na področju preživnine iz tujine

Sklad je osrednji, posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin, torej v primerih, ko živi preživninski zavezanec ali preživninski upravičenec v drugi državi.

Izterjava preživnine iz tujine preživninskim upravičencem olajša izterjavo preživnine v tujini ali iz tujine. To velja v primerih, ko preživninski upravičenec prebiva na ozemlju ene od držav članic Evropske unije oziroma podpisnice Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice Evropske unije oziroma podpisnice konvencije.

Vsaka država članica EU oziroma podpisnica konvencije imenuje osrednji oziroma posredovalni in sprejemni organ, na katerega se lahko obrnejo preživninski upravičenci s svojimi zahtevki v zvezi z izterjavo preživnine. Prek medsebojnega sodelovanja in izmenjave podatkov osrednjih organov držav članic EU oziroma podpisnic konvencije se zagotovi izvedba postopka za izterjavo preživnine v državi, kjer prebiva oziroma pridobiva dohodke preživninski zavezanec.

Če želite vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, vas prosimo, da nam predhodno po e-pošti na naslov jpsklad@jps-rs.si ali navadni pošti pošljete sodbo, v kateri je določena preživnina, in navedete državo, v kateri se dolžnik nahaja. Na podlagi tega vam bomo poslali seznam dokumentacije, ki je potrebna za vložitev zahtevka.

Temeljni predpisi in dokumenti, ki urejajo izterjavo preživnine iz tujine.

Uredba Sveta (ES) številka 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (Uradni list, številka 7, z dne 10. 1. 2009, stran 1)

Podrobnejše informacije o preživninskih zahtevkih v državah članicah dobite na spletni strani e-pravosodje. Na levi strani ekrana izberete želeno državo tako, da kliknete na njeno zastavo.

Na e-pravosodju v zavihku "Dinamični obrazci" - najdete tudi obrazce za preživninske zadeve

Zraven prilagamo tudi navodila za izpolnjevanje obrazcev od Priloge I do Priloge IX.  

Postavite se na SL pdf datoteko, kjer najdete navodila v slovenskem jeziku.

Prilogo I ali Prilogo II izpolnijo okrožna sodišča, Prilogo III in IV izpolnijo izdajatelji javnih listni na primer centri za socialno delo. 

Prilogo VI od B. del dalje izpolni vlagatelj zahteve na primer zakoniti zastopnik, polnoletni otroci.

Če želite obrazce v drugem jeziku, je na strani Preživninske zadeve - obrazci zgoraj na sredini ekrana možnost izbire drugega jezika.

Konvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin   (Uradni list, številka 192, z dne 22. 7. 2011, stran 51) - Haaška konvencija

Seznam držav podpisnic Haaške konvencije najdete tukaj ali na spletni strani www.hcch.net.

Konvencija o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956   (Uradni list SFRJ – MP, številka 11/81) - Newyorška konvencija 

Seznam držav podpisnic Newyorške konvencije najdete na spletni strani Združenih narodov, in sicer tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani