Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Z 31. oktobrom 2022 se  je končal še eden od uspešnih programov za razvoj kompetenc posameznikov, ki ga je sklad izvajal v obdobju 2018–2022. To je program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), s katerim smo spodbujali osebe, ki so bile pred izgubo zaposlitve ali je bila njihova zaposlitev ogrožena, da so se vključili v ukrepe na trgu dela. V program je bilo vključenih 3.511 oseb, 2.821 pa tudi v različna usposabljanja. Skupaj so opravili več kot 105.000 ur usposabljanj za razvoj kompetenc. Program pa je pripomogel k temu, da je 3.013 posameznikov ohranilo zaposlitev ali prešlo v novo zaposlitev.

V sklopu programa SPIN je sklad v sodelovanju z dvema projektnima partnerstvoma izvajal aktivnosti, namenjene tistim, ki so ali prejeli redno odpoved zaposlitve s strani delodajalca, ali so bili zaposleni za določen čas ali je bila zaposlitev ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in so potrebovali dodatna znanja ter kompetence za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

Direktorica sklada mag. Barbara Leder je rezultate in učinke programa pospremila z besedami: »Program SPIN je bil pilotni projekt, ki se je izkazal za učinkovitega in nujnega, saj je omogočal usposabljanja za karierno orientacijo in dvig kompetenc osebam, ki so bile pred izgubo zaposlitve. Naslavljal je tudi delodajalce, ki so se soočali z organizacijskimi in tehnološkimi spremembami poslovnega procesa in so v usposabljanja lahko vključili zaposlene, da so le-ti pridobili nujno potrebna znanja za ohranitev zaposlitve. Izkazalo se je, da so potrebe na trgu dela po tovrstnih projektih izjemne, ker večina podobnih projektov ne naslavlja te ciljne skupine. Želim si, da program SPIN postane stalnica na področju usposabljanj zaposlenih, saj se je izkazal za zelo uspešnega.«

mag. Barbara Leder (Foto: Katja Cankar)

Aktivnosti za udeležence so potekale v dveh zaporednih fazah. Prva, razvoj kariere, se je osredotočala na informiranje, motivacijske delavnice, svetovanje in izdelavo individualnih kariernih načrtov. Po zaključenih 14 pedagoških urah je lahko oseba nadaljevala z usposabljanjem v okviru aktivnosti razvoj kompetenc, s čimer je razvijala socialne, strokovne, digitalne in druge kompetence, ki jih potrebujejo pri delu.

Posamezniki so z vključitvijo v program pridobili celovito podporo v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, izvajanja različnih usposabljanj in izobraževanj, da se je omogočil lažji prehod bodisi na novo delovno mesto bodisi v novo zaposlitev in se je preprečilo prehod v brezposelnost. S projektom je sklad udeležence spodbudil k aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela.

Vzhodno partnerstvo

Vodilni partner Vzhodnega partnerstva je bilo podjetje INVEL inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o., partnerstvo pa so sestavljali še Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, RACIO RAZVOJ HR & M Consulting poslovno svetovanje, d. o. o., Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica ter SKEI regijska organizacija Velenje.

V program so vključili 1.945 oseb, 1.660 oseb tudi v različna usposabljanja. 1.758 oseb je ohranilo zaposlitev ali dobilo novo. Izvedenih je bilo preko 150 informativnih delavnic, 137 motivacijskih delavnic in 132 individualnih svetovanj. Prav tako so izvedli 438 usposabljanj, najbolj zaželena pa so bila iz naslednjih sklopov: vodenje in mentorstvo, motivacija in sodelovanje, karierna znanja, podjetništvo, strokovna, računalniška in jezikovna znanja ter komunikacija in marketing.

Zahodno partnerstvo

Vodilni partner Zahodnega partnerstva je bila Obalna sindikalna organizacija – KS 90. Partnerstvo so sestavljali še META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, COMPETO, kadrovske storitve, d. o. o., Svet gorenjskih sindikatov ter Primorska gospodarska zbornica.

V program so vključili 1.566 oseb, 1.161 oseb tudi v različna usposabljanja. 1.255 oseb je ohranilo zaposlitev ali dobilo novo. Izvedenih je bilo preko 140 informativnih delavnic, 100 motivacijskih delavnic in 199 individualnih svetovanj. Prav tako so izvedli tudi 592 usposabljanj, največ jih je bilo z naslednjih področij: digitalne veščine, jezikovna znanja, mehke veščine, podjetniške veščine in veščine iskanja zaposlitve.


Promocija programa in zaključna konferenca

19. maja 2022 se je v sklopu skladove dvodnevne konference odvila tudi zaključna konferenca programa, v okviru katere je bila izvedena svetovna kavarna z naslovom »Zavrtimo se v prihodnost – priložnosti na področju krepitve kompetenc zaposlenih«. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno zgodnje ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega usposabljanja, da morajo podjetja prepoznati potrebe po usposabljanju svojih zaposlenih in koristi, ki jih bodo usposabljanja doprinesla, in da bi bilo v prihodnje smiselno za tovrstne programe nameniti več finančnih sredstev, saj je potrebna večja fleksibilnost pri določitvi ur usposabljanj na zaposlenega, smiseln je krajši terminski plan poteka programa, a hkrati kontinuiran potek, ki traja iz ene perspektive v drugo neprekinjeno.

Zaključna konferenca SPIN (Foto: Katja Cankar)

Zaključna konferenca SPIN (Foto: Katja Cankar)

Projektni partnerstvi sta informirali o projektu potencialne udeležence in različna podjetja, izvedli sta promocijo projekta na spletnih straneh in družbenih omrežjih, predstavili dosežke na novinarski in zaključni konferenci, pripravili primere dobrih praks in zadovoljstva udeležencev, objavili članke o projektu, izvedli radijsko kampanjo in izdelali raznovrsten promocijski material.

Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Novice

S programom SPIN pripravljeni na spremembe

Z 31. oktobrom 2022 se končuje še eden od uspešnih programov za razvoj kompetenc posameznikov, ki ga je sklad izvajal v obdobju 2018–2022. To je program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), s katerim smo spodbujali osebe, ki so bile pred izgubo zaposlitve ali je bila njihova zaposlitev ogrožena, da so se vključili v ukrepe na trgu dela. V program je bilo vključenih 3.511 oseb, 2.821 pa tudi v različna usposabljanja. Skupaj so opravili več kot 105.000 ur usposabljanj za razvoj kompetenc. Program pa je pripomogel k temu, da je 3.013 posameznikov ohranilo zaposlitev ali prešlo v novo zaposlitev....

Zaposlenim je treba povedati in pokazati, da so pomembni

Predstavljamo še en primer dobre prakse, ki je bila predstavljena na majski konferenci o razvoju kadrov. Nastala je na programu Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN). To je podjetje Termoelektrarna Šoštanj, ki se je v SPIN vključilo zaradi organizacijskih oziroma tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potreb po dodatnem znanju in kompetencah zaposlenih....

Primer dobre prakse programa SPIN

Na majski konferenci o razvoju kadrov smo predstavili med drugimi tudi odličen primer dobre prakse programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN). Svojo osebno zgodbo je predstavila Sonja Galot, nekdanja zaposlena v Adrii Airways, danes pa je kot svetovalka zaposlena v Competu, ki je tudi partner v programu SPIN....

Predstavljamo vsebino konference sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."...

Podaljšanje veljavnosti začasnih ukrepov v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki začne veljati 19. 2. 2022....

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih dogodkov, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili trenutno, sklad izvaja program SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Pridružite se številnim brezplačnim delavnicam in si okrepite kompetence, da ohranite ali najdete novo zaposlitev....

Zahodno partnerstvo predstavilo dosedanje rezultate programa SPIN

V sredo, 24. 3. 2021, je preko spleta potekala novinarska konferenca na programu SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati dosedanjega dela na projektu....

Obvestilo strankam: osebno svetovanje le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju

Spoštovani, glede na razglašeno epidemijo in v skladu z usmeritvami pristojnih institucij pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19 stranke sklada vljudno naprošamo, ...

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

Na tiskovni konferenci predstavljeni rezultati in učinki programa SPIN

V sredo, 14. 10. 2020, je direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar sodelovala na novinarski konferenci na programu SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati in učinki projekta, s poudarkom na zgodbah o uspehu, ki so se zgodile v času širjenja novega korona virusa....

Na Italijanskem poslovnem forumu tudi o pomenu usposabljanja zaposlenih

V sredo, 14. oktobra 2020 je preko platforme Zoom potekalo uvodno srečanje Italijanskega poslovnega foruma (IBF), namenjenega povezovanju odločevalcev in podjetij tako iz Italije kot Slovenije....

Dobra polovica vključenih v projekt Spin dobila delo

S projekta SPIN prihajajo spodbudne novice - več kot polovica udeleženih v projekt Spin v Murski Soboti je dobila delo. Projekt SPIN omogoča karierno svetovanje in usposabljanje za vse, ki so pred izgubo zaposlitve, za lažji prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev delovnega mesta....

Ste pred izgubo zaposlitve?

Z novimi znanji in kompetencami do sprememb....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb.

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi v takšnem položaju lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto, je letos sklad v okviru programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela....

Prikaži več rezultatov (12)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani