Univerza v Mariboru


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Interdisciplinarni razvoj inovativnih rešitev a učinkovito upravljanje dokumentov

Izboljšane medfazne kontrole kakovosti v podjetju AKZ Tehnik

Izdelava učnih in turističnih poti po pokopališču Pobrežje in Dobrava v Mariboru

Nasledstvo družinskega podjetja

Vzpostavitev in izvajanje zasebnosti v podjetju


Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Optimizacija tehnologije RD tiska anizotropnih plastomagnetov

Vpliv vodenja tehničnega dolga na projektih agilnega razvoja spletnih informacij


Fakulteta za energetiko

Programska oprema za določitev ocene tveganja varovanja objekta

Študija izvedljivosti in razvoj vetrne turbine za zaščito pred spomladansko pozebo

Uporaba nevronskega omrežja za napovedovanje sončnega sevanja


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 

Analiza podatkov o obdelovalnih površinah s pomočjo daljinskega zaznavanja

Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja reaktivno-turistične infrastrukture

Motivacijski ukrepi za dvig ugodja v delovnem okolju


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Antimikrobna učinkovitost modificiranih polimernih materialov

Polimerni nosilci za imobilizacijo bioligandov

Priprava in karakterizacija materialov v postopku pridobivanja in uporabe aluminija

Študija pretvorbe sirotke v fermentirani probiotični napitek - sinteza in modeliranje


Fakulteta za logistiko

"We explain"- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu


Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Preučevanje senzoričnih tekstilij z vidika merilnih instrumento


Fakulteta za organizacijske vede

Celostna konceptualna in idejna zasnova spletne strani Zaposlitvenega centra Korak

Pospeševalnik informacij o zaposlitvenih možnostih


Fakulteta za strojništvo

Pametno oblačilo za toplotno zaščito spodnjih okončin uporabnikov invalidskega vozička

Razvoj aktivne plastične embalaže

Vzpostavitev koncepta krožnega gospodarstva


Fakulteta za zdravstvene vede

Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij

Zdravstveno vzgojno pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene


Fakulteta za varnostne vede

Zagotavljanje in naročanje zasebne varnosti v Republiki Sloveniji


Filozofska fakulteta

Prevajanje spletnih vsebin za potrebe turistične in promocijske dejavnosti - Rače – Fram

Skozi prevod in ilustracijo do dvojezične slikanice

Uporabnost odprtokodnih geografskih informacijskih sistemov za upravljanje površinskih voda

Virtualna didaktična škatla

Virtualne legende  


Medicinska fakulteta

Genetsko pogojene presnovne značilnosti in molekularni testi za individualizirano prehranjevanje

Razvoj in testiranje modula »core/shell« za 3D-biotiskalnik VitaPrint za uporabo v vaskularnem tkivnem inženirstvu


Pedagoška fakulteta

Zdrav življenjski slog otrok kot gospodarska dejavnost


Pravna fakulteta

Pravni vidiki postopkov izterjav preživnin pri otrocih (do 18. leta) - Slovenija in Hrvaška

Obseg pooblastil upravnika večstanovanjskih stavb in analiza metod komuniciranja z etažnimi lastniki

Zaščita žvižgačev - od pravne ureditve do novinarske prakse


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani