Projekti 2017/2018


Objavljamo poročila vseh 60 projektov, ki so nastali na javnem razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Izvajanje projektov se je zaključilo 31. 7. 2018.

Na 39 visokošolskih zavodih po vsej Sloveniji je bilo tako izvedenih 60 zanimivih projektov, pri katerih je sodelovalo 528 študentov, 100 novih pedagoških mentorjev in 67 novih strokovnih sodelavcev.

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS, v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016–2018, 2. odpiranje.«

»V skladu z Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1304/2013/EU v povezavi z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS ter v skladu z 2. in 18. členom Pogodbe o sofinanciranju in v skladu s 3. členom Partnerskega sporazuma objavljamo rezultate posamičnih projektov JR ŠIPK 2016–2020, za študijsko leto 2017/2018.«


Vir: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vir: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Vir: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta


DODATNI RAZPIS 2017/2018

Za šolsko leto 2017/2018 je bil razpisan dodatni razpis, ki se je zaključil 15. 9. 2018.

Na 37 visokošolskih zavodih po vsej Sloveniji je bilo tako izvedenih 62 zanimivih projektov, pri katerih je sodelovalo 487 študentov, 55 novih pedagoških mentorjev in 58 novih strokovnih sodelavcev.


 

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani