Univerza v Ljubljani


Akademija za glasbo

Uporabe Alfreda A. Tomatisa v glasbeni šoli


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Razvoj lesenih črk za visoki tisk

Inovativni pristopi k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju

Objekt industrijske in kulturne dediščine kot scenski element

Implementacija kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišljanja (design thinking-a) v javnih OŠ  


Biotehniška fakulteta

Informacijska gradiva o prehranskih dopolnilih

Debelost in mikrobiota med nosečnostno sladkorno boleznijo

Razvoj metod za detekcijo in pripravo izboljšanih različic bakteriofagov in industrijski mikroorganizmov

Računalniško orodje za shranjevanje, urejanje in analizo podatkov foto-pasti


Ekonomska fakulteta

Informacijska podpora oskrbi srčnih bolnikov

Avtomatizacija prerezov in merjenje trdote

Zadovoljevanje psiholoških potreb na delovnem mestu

Optimizacija poslovanja hotelov Lifeclass

Petzvezdična turistična doživetja

Mobilna platforma za medsebojno povezovanje, izmenjavo informacij in nudenja pomoči na morju z namenom povečanja varnosti plutja


Fakulteta za arhitekturo

Zelena dnevna soba na izposojo

Nad gozdno mejo: gradnja v visokogorju na primeru nove koče na Korošici

Mobilni delovni prostor


Fakulteta za družbene vede

Promocija lepot Slovenije na kitajsko govorečem območju z inovativnimi vsebinami (PLSKGOIV)

Sinergija med inovativnim zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo (Mladi za boljše okolje 2)

Kreativne inovativne povezave (KIP)


Fakulteta za elektrotehniko

Indentifikacija varne pristajalne cone iz meritev lidarja

Socialno inteligentni komunikator

Red Pitaya kot sodoben učni pripomoček pri študiju IKT


Fakulteta za farmacijo

Razvoj bioadhezivnih tablet s propolisom za aplikacijo  na  sluznice  v ustih (BATPROP)

Razvoj, optimizacija in validacija analitskih metod za kontrolo kakovosti farmacevtskih učinkovin, pomožnih materialov in končnih izdelkov  


Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uporaba novih metod za neporušno določitev trdnostnih karakteristik bukovine

Tehniška dediščina kot gonilo turističnega razvoja Občine Divača - TEDE

Ureditev prehodov za vodne organizme na reki Savi


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Novodobni magnezij-žveplo akumulatorji za trajnostni razvoj

Določevanje stopnje toplotne modifikacije lesa

Mikroorganizmi petole in solinskega blata iz Sečoveljskih solin

Uporaba in razvoj aplikacij Ganoderme lucidum

Analizne metode za karakterizacijo medu in drugih čebeljih produktov

Razvoj vodnih disperzijskih premazov z izboljšanimi reološkimi lastnostmi


Fakulteta za matematiko in fiziko

Uporaba umetne inteligence pri trgovanju s kriptovalutami

Python in R

Programsko Okolje za Analizo Medicinskih Slik


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Neposredna komunikacija med udeleženci gradnje

Razvoj mikrostoritev za podporo tehnologijam veriženja blokov (blockchain) in aplikacija na domeno CRM sistemov

Razvoj pilotske aplikacije eQuiz

Računalniška podpora za identifikacijo genskih predispozicij in diagnostiko kompleksnih bolezni

Tradicija sreča prihodnost - računalniški vid in obogatena resničnost za ohranjanje ter promocijo naravne in kulturne dediščine


Fakulteta za strojništvo

Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu - LightCom

Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev (CONSKID)

Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju

Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže

Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov

Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne


Fakulteta za šport

Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

Razvoj in integracija vadbenih postaj za ravnotežje v bivalno okolje starejših

Nogomet3: načrtovanje kariere se lahko začne že v vrtcu


Fakulteta za upravo

Digitalne veščine državljanov za uporabo digitalnih storitev javnega sektorja

Multimedijska orodja organizacije za pomoč ljudem v stiskah in težavah

Vzpostavitev sobe za timsko sodelovanje, iskanje rešitev in čustvena doživetja

Zdravje in ekonomika ukrepov za višanje produktivnosti zaposlenih v javnem sektorju


Filozofska fakulteta

Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

Uporaba sodobnih komunikacijskih medijev pri osveščanju glede duševnega zdravja mladih na prehodu v odraslost

Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi

Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg


Medicinska fakulteta

Joga po fiziološko – v ritmu srca in melodiji dihanja

Prevedi zdravje – Translate Health


Naravoslovnotehniška fakulteta

Izdelava visokokakovostnih reprodukcij umetniških del

Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju

Toplotne lastnosti materialov za uporabo v dentalni tehniki

Načrtovanje in oblikovanje komunikacijskih sredstev za promocijo slovenskega filma s pomočjo filmskega maratona

Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja


Pedagoška fakulteta

Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti

Edukacija proti razlogom nasilja

Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli

Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del


Pravna fakulteta

Problematika pomanjkanja pravne regulacije pri poslovanju in izdaji kriptovalute

Pravno-ekonomski izzivi na področju prirejanja klasičnih iger na srečo in stav

Pravni vodič za tuje investitorje

Varstvo zasebnosti in pametni domovi


Teološka fakulteta 

Vzpostavitev sistema za spremljanje dela relacijskih zakonskih in družinskih terapevtov v praksi


Veterinarska fakulteta

Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s Človekom (SLOEXO)

Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam


Zdravstvena fakulteta

Novo življenje starega kompleta

Tudi v starosti varno živim doma


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani