Po kreativni poti do znanja (PKP)


Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in tako daje možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.  


Kako poteka izvajanje programa PKP?

Samostojni visokošolski zavodi ali univerze v Sloveniji prijavijo na razpis projekte, tako s področja naravoslovja, tehnike, družboslovja kot tudi umetnosti, humanistike in kmetijstva.

Projektno skupino sestavlja od 4 do 8 študentov pod mentorstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in delovnega mentorja iz gospodarskega oziroma družbenega področja, kar prispeva k izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks vseh vključenih v projekte. Skupina išče rešitve za izzive in vprašanja gospodarstva. Njihovi rezultati so številne odlične zgodbe, uspehi in vsekakor priložnosti za nadaljnji razvoj. Več o že izvedenih projektih lahko preberete na podstraneh. 

Posamezni projekti se izvajajo najmanj tri in največ pet mesecev. V tem času nastanejo odlični storitve, produkti in rešitve zaa izzive sodobnega časa. Vsi vključeni v projekte so tudi finančno nagrajeni.


Pot za prihodnost - priložnosti za študente

Pridobljena izobrazba je za mlade odskočna deska pri iskanju zaposlitve. Vse bolj so pomembni izkušnje, dodatna znanja in veščine, saj so potrebni za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti.  Študenti s sodelovanjem pri projektih PKP razvijajo številne kompetence in veščine, nadgrajujejo znanja, se seznanjajo s trgom dela ter navezujejo stik s potencialnimi delodajalci. 

Sveže ideje in izbira dobrega kadra - priložnosti za podjetja 

Sveže ideje inovativnih in neobremenjenih študentov pri projektih dajejo nove rešitve za izzive in vprašanja, ki se pojavljajo v delovnem procesu in pri iskanju novih tržnih niš. V času izvajanja projekta delodajalec ob pomoči delovnega mentorja spozna kompetence, znanje in veščine študenta, s katerim sodeluje, sodelovanje pa se lahko razvije v zaposlitveno priložnost.

                   

                   

                    

 

Vir: Arhiv FKKT, Univerza v Mariboru, v okviru projekta Krožni snovno-energetski tok nenevarnih odpadkov (partnerja: Gorenje Surovina d. o. o. in ALP-LAB d. o. o.)

Vir: Arhiv ALUO, Univerza v Ljubljani v okviru projekta Razvoj lesenih črk za visoki tisk  (partnerja: GIO graverstvo in oblikovanje Klemen Jeraša s.p.  in Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino tipoRenesansa)

Doprinos projektov PKP

Ne le rezultati projektov PKP, ki jih pogosto kot odlične prepozna širša družba in za inovacije nagradi, pač pa tudi vezi, ki se ustvarijo med podjetji in študenti, ostajajo tudi po končanih projektih, pa naj si bo preko podelitve kadrovske štipendije, opravljanja študentske prakse ali podpisa pogodbe o zaposlitvi. Prenos strokovnega in akademskega znanja pa ustvari posebno vez tudi med podjetjem in visokošolskim zavodom, kar posledično spodbuja visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnih pristopov poučevanja.

Rezultati projektov

Izvajanje programa vsako študijsko leto prinese več kot 150 uspešno izpeljanih projektov, ki povežejo študente z gospodarskim sektorjem. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva. 

Do konca leta 2019 je bilo izplačanih 9.103.093,50 EUR, in sicer za sofinanciranje kar 529 projektov, v katerih je sodelovalo 3646 študentov, 1043 pedagoških mentorjev  oziroma koordinatorjev ter 699 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja. 

Trenutno se izvajajo 103 projekti, za katere je bilo podeljenih 1.773.472,00 EUR za študijsko leto 2019/2020.

Na podstraneh objavljamo poročila vseh izvedenih projektov po študijskih letih:

    

                                     2018/2019           2017/2018             2016/2017


Vabljeni k branju.   


   


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Novice

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

O projektih PKP tudi v Pravi ideji

V oddaji Prava ideja sta bila ta teden kot dober nasvet predstavljena dva odlična projekta, ki sta nastala na programu Po kreativni poti do znanja....

Izvedene delavnice za izvajanje in poročanje projektov PKP

Konec januarja so zaposlene v projektni pisarni programa Po kreativni poti do znanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru za vključene osebe na izbranih 103 projektih pripravile delavnice za izvajanje in poročanje....

O priložnostih za prihodnost mladih na Informativi 2020

V petek, 24., in v soboto, 25. januarja, smo na Informativi mladim predstavljali številne možnosti, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad. To vključuje poklice in kompetence prihodnosti, možnosti pridobitve različnih štipendij ali praktičnih izkušenj v izobraževanju, aktivno državljanstvo, vajeništvo, sodelovanje študentov in podjetnikov in druge programe ter projekte. Veliko teh na Informativi sicer predstavljajo druge institucije, ki programe izvajajo (univerze, šole, zavodi ipd.)....

Podeljenih 1,8 milijona evrov za 103 projekte PKP

Sklad je v okviru 3. odpiranja javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017–2020 za študijsko leto 2019/2020 izmed 18 pravočasno prispelih vlog obravnaval 162 prijavljenih projektov, za sofinanciranje pa je bilo na podlagi ocen komisije izbranih 103 projektov. Skupni znesek podeljenih sredstev je 1.773.472 EUR....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Spoznajte 132 uspešno zaključenih zgodb študentskih projektov z gospodarstvom

Sklad je na spletni strani objavil rezultate 132 projektov, ki so tekom študijskega leta 2018/2019 nastali v okviru programa Po kreativni poti do znanja. V njih je sodelovalo kar 920 študentov, 308 pedagoških mentorjev in 185 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma družbenega okolja. Skupaj so ustvarjali kreativne rešitve za izzive gospodarstva ter preko interdisciplinarnega sodelovanje pridobivali nova znanja, kompetence ter poznanstva....

Na kratko o kompetencah

V oddaji Na kratko so ta teden govorili o kompetencah. K sodelovanju je bila povabljena tudi direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar, kot primer dobre zgodbe krepitve kompetenc mladih v času izobraževanja pa je bil predstavljen projekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je nastal na programu Po kreativni poti do znanja....

Projekti PKP na sejmu MOS v Celju poželi veliko zanimanja

Med 10. in 15. septembrom 2019 je v Celju potekal 52. Mednarodni sejem obrti in podjetništva (MOS), kjer se je predstavil tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije s programi za podjetja in drugo zainteresirano javnost....

Oddaja o PKP projektu »Znanje za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem«

V okviru programa Po kreativni poti do znanja je nastal zanimiv projekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani Znanje za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem. Ker se te pasme pogosto soočajo z zdravstvenimi težavami, je bil glavni cilj projekta priprava in vzpostavitev programa napotitve psov z brahicefaličnim sindromom iz zasebnih veterinarskih klinik na univerzitetno kliniko. Tako bodo lahko program napotitve odslej uporabljale tudi druge zasebne veterinarske klinike....

1328 študentov sodelovalo v 186 uspešno izvedenih projektih Po kreativni poti do znanja

Objavili smo rezultate in povzetke poročil vseh 186 projektov, ki so jih univerze in visokošolski zavodi v Sloveniji izvedli v sklopu razpisa Po kreativni poti do znanja v študijskem letu 2017/2018....

Izbranih je 133 projektov za izvajanje preko javnega razpisa PKP 2017–2020 za študijsko leto 2018/2019

Sklad je v okviru javnega razpisa PKP 2017–2020 za študijsko leto 2018/2019 izmed 18 pravočasno prispelih vlog obravnaval 162 prijavljenih projektov, za sofinanciranje pa je bilo na podlagi ocen komisije izbranih 133 projektov. Skupni znesek podeljenih sredstev je 2.259.700 EUR....

Prikaži več rezultatov (9)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani