Kompetenčni centri 2.0

V obdobju 2017–2018 je bilo podprtih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so vključevali kar 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. 

Kompetenčni centri znotraj projekta KOC 2.0 so bila partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je bil zvišati usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so bili izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.


Podprti so bili naslednji kompetenčni centri:


 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG)

Vzpostavljen je bil z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo. V času trajanja projekta so dosegli 4.056 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za tovarne prihodnosti (KOC za tovarne prihodnosti) 

Cilj vzpostavite KOC-a za tovarne prihodnosti je bil razviti, izdelati in izvajati kompetenčni model za področje uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese ter oblikovati pobude za spremembo poklicnih standardov in izobraževalnih programov za ključne poklice. V času trajanja projekta so dosegli 2.105 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za trajnostni turizem (KOC Trajnostni turizem) 

Naslavljal je ključna področja, ki jih za področje trajnostnega turizma opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije. V času trajanja projekta so dosegli 3.715 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc


 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC KOR) 

Cilj je bil okrepiti ključne kompetence pri najbolj vitalnih kadrih v panožnih podjetjih in definirati kompetence za profile zaposlenih, ki so najbolj pomembni za nemoten razvoj in rast panoge. V času trajanja projekta so dosegli 1.630 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc


 • Kompetenčni center za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE 2) 

Cilj je bil krepiti ključne kompetence prihodnosti, pomagati pri dvigovanju dodane vrednosti in zagotavljanju konkurenčnega položaja podjetij na trgu, in sicer na področju kemijske industrije. V času trajanja projekta so dosegli 3.889 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC KVA) 

Partnerstvo so večinsko sestavljala podjetja s področja vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda. V času trajanja projekta so dosegli 3.086 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc • Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0)

Usmerjen je bil v razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0. Za cilj so si zadali zvišati usposobljenost na ključnih delovnih mestih v podjetjih, ki zasedajo 5 skladnih panožnih profilov v celotnem življenjskem ciklu izdelka iz panoge. V času trajanja projekta so imeli 2.985 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu (KOC KROG) 

Vključeval je podjetja, ki delujejo pretežno v vertikalni verigi recikliranja, pri čemer se odpadki uporabljajo kot novi viri surovin in ponazarjajo procese in tehnologije spreminjanja odpadkov v nove vire v smeri zapiranja zanke, to je težnja k minimalni količini odpadkov oziroma nič odpadkov. V času trajanja projekta so dosegli 3.191 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za področje logistike (LOGINS) 

Nastal je kot odgovor na potrebe podjetij, ki so združena v panogo logistike, s področja razvoja ustreznih znanj in veščin za uspešno poslovanje. Končni in ključni rezultat je zagotovitev vseh, na mednarodno primerljivi ravni, zahtevanih strokovnih znanj zaposlenih. V času trajanja projekta so dosegli 2.790 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc


 • Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS)

Segment pametnih mest ima veliko globalno-tržni potencial za izkoriščanje informacijsko komunikacijskih tehnologij. V konzorcij so bila povezana podjetja, ki aktivno pokrivajo vse segmente globalnega trga pametnih mest in skupnosti. V času trajanja projekta so dosegli 2.084 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC hrana (KOC Hrana)

Cilj kompetenčnega centra je bil, da slovensko agroživilstvo v ključnih ekonomskih agregatih dohiti verige razvitejšega dela Evropske unije. Ključni izziv je bil, kako spodbuditi večje število MSP in celotnih verig k vzpostavitvi poslovnega modela, ki se osredotoča na pomen razvoja integriranih izdelkov ter storitev. V času trajanja projekta so dosegli 2.403 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

V okviru razširitve programa je bilo v letu 2018 vzpostavljenih še 6 dodatnih kompetenčnih centrov. Razširitev programa se je izvajala od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018. 

Podprti so bili naslednji kompetenčni centri:


 • Kompetenčni center - KOC Bio-Pharm

Projekt je povezal podjetja s področij biotehnologije in farmacije. Cilj je bil pomagati pri izzivih, s katerimi se podjetja z močno razvojno raziskovalno dejavnostjo srečujejo, kot so nerazvit trg dela, potreba po konstantnem izobraževanju zaposlenih in pomanjkanje mehkih veščin pri tehnično sicer odlično izobraženih kadrih. V času trajanja projekta so imeli kar 909 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju smučarskih centrov (KOC-SC)

Sodelovala so podjetja iz žičničarske dejavnosti, ki imajo med svojimi dejavnostmi tudi urejanje smučišč in ki so potrebovala nova znanja za izvajanje dejavnosti na tak način, da bi bila zagotovljena optimalna storitev za končnega uporabnika (smučarja, pohodnika, kolesarja, izletnika), ob zagotavljanju zahtev trajnostnega razvoja. V času trajanja projekta so imeli 585 vključitev v usposabljanja.

Povzetek modela kompetenc

 • Kompetenčni center KoC Kontesa II

Je bilo partnerstvo podjetij, ki ponujajo rešitve na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Kot celota zaobjemajo rešitve za vzpostavitev pametnih omrežij, IT platform ter produktnih rešitev, ki omogočajo vzpostavitev nastanka pametnih mest. V času trajanja projekta so dosegli 743 vključitev v usposabljanja.


 • Razvoj kadrov za napredek na področju kovinskih materialov in predelovalne industrije (KOC MAT)

Kompetenčni center je opredelil temeljne kompetence ključnih zaposlenih v proizvodnji kovinskih izdelkov in metalurgiji, da bodo zaposleni uspešno obvladovali razvoj naprednih kovinskih materialov za zahtevne aplikacije. V času trajanja projekta so imeli 821 vključitev v usposabljanja.


 • Kompetenčni center - KOCTEH2018

KOC je nastal z namenom vzpostavitve partnerstva med podjetji s področja tehničnega varovanja, cilj je bil dvigniti kompetence kadrom, kot so pooblaščeni inženirji VS, nadzorniki, menedžerji, varnostniki in komercialisti. V času trajanja projekta so dosegli 453 vključitev v usposabljanja.


 • Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP) 

Glavni namen projekta je bil razviti ključne kompetence zaposlenih v tovarnah prihodnosti, da sledijo hitrim globalnim spremembam. Partnerstvo je vključevalo slovenska podjetja, aktivna na področju transformacije v pametne tovarne. V času trajanja projekta so dosegli 307 vključitev v usposabljanja.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani