Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Obrazci in vloge

V luči brezpapirnega poslovanja, časovne prilagoditve strankam in da bi omogočil tudi hiter in učinkovit vpogled v podatke, ki so zanje relevantni, je sklad uvedel elektronsko poslovanje, ki se izvaja preko sistema elektronskega poslovanja sklada - SVZI.net. 

Obrazci pa so prav tako namenjeni lažjemu uveljavljanju pravic. Objavljeni so obrazci za posamezne pravice in zahtevke po priznani pravici, katerih uveljavljanje ne poteka preko SVZI.net.


Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov skladu:


Obrazec o spremembi pri pooblaščencu za posredovanje podatkov skladu:


Vloga za priznanje pravice do subvencije plače:


Vloga za priznanje pravice do plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo: 


Zahtevek za izplačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo: 


Vloga za priznanje pravice do plačila stroškov podpornih storitev: 


Zahtevek za izplačilo stroškov v podpornem zaposlovanju:


Poročilo o opravljenih podpornih storitvah:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani