Elektronsko poslovanje SVZI.Net

Elektronsko poslovanje SVZI.net je varna spletna storitev in ponuja kar nekaj prednosti pred klasičnim papirnim izpolnjevanjem in oddajanjem obrazcev. 

Elektronske obrazce je možno oddati kadarkoli, elektronsko pa so vročene tudi odločbe. Poleg tega elektronsko poslovanje strankam omogoča hiter in učinkovit vpogled v podatke, ki so zanje relevantni, preprosto izpolnjevanje in varno izmenjavo dokumentov, prav tako pa hitrejšo, lažjo in varnejšo komunikacijo organa in stranke. Elektronsko poslovanje je za določene vzpodbude predpisano kot obvezno, enako velja tudi za nadomestno izpolnitev kvote. 

Svetujemo vam, da pred prvo uporabo preberete spodnja navodila.

Obveščamo vas, da je portal SVZI.Net nadgrajen za uporabo novega certifikata Rekono. Certifikat je že možno izbrati tudi na samih obrazcih za urejanje dostopa. Na tej  povezavi najdete seznam aktivnih certifikatov.

Vstopite v aplikacijo Elektronsko poslovanje SVZI.net 

Za uporabo SVZI.net ne potrebujete posebnih programov:

 • dovolj je spletni brskalnik,
 • izpolnjen in skladu poslan obrazec o določitvi pooblaščenca za posredovanje podatkov skladu, ki ga najdete tukaj.
 • elektronski naslov za prejem elektronske pošte,
 • digitalno potrdilo – lahko uporabite tistega, ki ga uporabljate za dostop do elektronske banke v podjetju ali za elektronsko oddajo osebne dohodninske napovedi,
 • omogoča enostavno in hitro izpolnjevanje vlog in zahtevkov, v kolikor je postopek prek SVZI.net predpisan kot obvezen,
 • obrazec je že izpolnjen s podatki o delodajalcu,
 • omogoča izvajanje računskih operacij v okviru obrazca,
 • zaradi možnost vnosa napačnih podatkov je treba biti natančen in pred zaključkom vnos preveriti,
 • zagotavlja sledljivost oddanim elektronskim obrazcem in
 • omogoča spremljanje podatkov glede kvote.


Uredba o določitvi kvote določa, da sklad s strankami posluje izključno elektronsko preko SVZI.net glede uveljavljanja naslednjih pravic:

 • vloga in postopek po vlogi za nagrado za preseganje kvote,
 • zahtevek in postopek po zahtevku za izplačilo nagrade,
 • vloga in postopek po vlogi za oprostitev plačila prispevkov,
 • napoved in postopek po napovedi ter oddaja poročila iz naslova nadomestne izpolnitve kvote,
 • zahtevek in postopek po zahtevku za izplačilo subvencije plače,
 • spremljanje podatkov glede kvote,
 • oddaja poročil o državni pomoči (prejeta in porabljena sredstva iz naslova vzpodbud). 


Za lažjo uporabo SVZI.net bodo v pomoč naslednja pojasnila:

1. Pridobite digitalno potrdilo za uporabnika

Če uporabnik, ki bo pooblaščen za SVZI.net, še nima digitalnega potrdila, ga pridobi pri eni od pooblaščenih certifikatskih agencij:

Ustrezno digitalno potrdilo lahko dobite v najbližji poslovalnici Pošte Slovenije, na upravni enoti in na Finančni upravi RS. 

Zakaj pooblaščenec potrebuje digitalno potrdilo?

Digitalno potrdilo zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri elektronskem poslovanju. Torej pravno varnost vseh sodelujočih, skladno z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter prepoznavo pooblaščenega uporabnika.

Kako preverim, ali pooblaščenec že ima digitalno potrdilo ter podatke digitalnega potrdila?

V nastavitvah brskalnika ali preko povezave na https://www.svzinet.si/SVZINetASP/Pages/CertificateInfo.aspx.


2. Izpolnite obrazec za pooblastitev uporabnika 

Pred prvim vstopom na SVZI.net se morate registrirati oziroma pooblastiti uporabnika (pooblaščenec), ki bo delal v vašem imenu. Podjetje lahko pooblasti pooblaščenca znotraj svojega podjetja (pooblaščenec je zaposlen v podjetju), lahko pa pooblastite osebo, zaposleno v drugem podjetju (na primer v računovodskem servisu), ki bo delala v vašem imenu. Podjetje ima lahko registriranih več uporabnikov oziroma pooblaščencev, vendar mora vsak dostopati s svojim digitalnim potrdilom. 

Izpolnite Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov, ki ga najdete na naši spletni strani pod zavihkom Obrazci in vloge, in ga pošljite na naslov sklada po klasični ali elektronski pošti. Na podlagi tega se registrirate za dostop do SVZI.net, določite pooblaščenca in istočasno podpišete izjavo o posredovanju in varovanju podatkov.

Vaš izpolnjeni obrazec bo obravnavam predvidoma v 15, najpozneje pa v 30 dneh, ko je obrazec obdelan in pooblaščenec za podjetje dodan, sistem na elektronski naslov pooblaščenca uporabnika pošlje obvestilo o odobritvi uporabe oziroma dostopa do portala SVZI.net. Uveljavitev posameznih vzpodbud poteka izključno elektronsko, preko SVZI.net. Za uveljavljanje veljajo roki, katerih zamuda pomeni izgubo pravice za konkretno obdobje. Da lahko stranke pravico uveljavijo v rokih, je njihova ažurnost pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nujna.

Opozarjamo, da na podlagi pomanjkljivo izpolnjenih obrazcev, ne bo mogoče registrirati pooblaščenca. Izpolnjen obrazec pošljete po klasični ali elektronski pošti na uradni naslov sklada jpsklad@jps-rs.si.

SVZI.net lahko uporabljate takoj po prejemu sporočila, da ste postali uporabnik sistema, prejeli ga boste na elektronski naslov, ki ste ga navedli na obrazcu.

Pred izpolnjevanjem na spletni strani za preverjanje digitalnega potrdila preverite, katere podatke iz nameščenega digitalnega potrdila morate vpisati v obrazec. To storite tako, da kliknite na povezavo STRAN ZA PREVERJANJE in na obrazec prepišite naslednje podatke:

 • elektronski naslov,
 • izdajatelja digitalnega potrdila in
 • enolično oznako.


3. Sporočite spremembe pri pooblaščencu delodajalca

Skladu je treba spremembe pri pooblaščencu delodajalca sporočiti v naslednjih primerih: 

 • podaljšanje na SVZI.net že registriranega digitalnega potrdila pooblaščenca,
 • sprememba digitalnega potrdila pooblaščenca, 
 • določitev novega ali dodatnega pooblaščenca za delodajalca.

Te spremembe je treba sporočiti z izpolnitvijo Obrazca o spremembi pri pooblaščencu, ki ga najdete pod zavihkom Obrazci in vloge, in posredovanjem skladu po klasični ali elektronski pošti. 

Pogoj za uporabo spletne rešitve SVZI.net je računalnik z dostopom do interneta.

Delo s spletno rešitvijo SVZI.net je omogočeno preko spletnih brskalnikov Edge, Chrome, Firefox. Preko brskalnikov Opera in Safari je omogočeno pregledovanje podatkov brez elektronske oddaje obrazcev. 

Elektronski obrazci so zaščiteni z elektronskim podpisom. Podpisna komponenta CreaSign omogoča digitalno podpisovanje elektronskih dokumentov.

Namestitev podpisne komponente CreaSign se izvede samodejno ob vstopu v spletno rešitev SVZI.net.

Poskrbite za redno posodabljanje operacijskega sistema ter brskalnikov in upoštevajte varnostna priporočila.

Dodatna pojasnila pa lahko najdete tudi med pogostimi vprašanji in odgovori glede elektronskega poslovanja SVZI.net.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani