Financiranje prilagoditve vozil

Sklad zagotavlja in izplačuje sredstva za prilagoditev vozila oziroma nakup novega prilagojenega vozila za zaposlenega ali samozaposlenega invalida, in sicer na podlagi odločbe o pravici do prilagoditve vozila, ki jo izda pristojna upravna enota in ustrezne dokumentacije.

Splošno in pogoji

Za zagotovitev preprečevanja in odpravljanja diskriminacije invalidk in invalidov ter ustvarjanja enakih možnosti za invalide na vseh področjih življenja je z ZIMI urejena tudi pravica do prilagoditve vozil oziroma nakupa novega prilagojenega vozila (v nadaljevanju: prilagoditev vozila), sredstva zagotavlja oziroma stroške tega za zaposlene in samozaposlene invalide krije sklad.

Odločbo o priznani pravici do prilagoditve vozila izda upravna enota.


Upravičenec in postopek

Sklad krije stroške prilagoditve vozil zaposlenemu ali samozaposlenemu invalidu.

Invalid, lahko uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila praviloma enkrat na šest let. Izjemoma se invalidu lahko odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev vozila nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, bistvenega poslabšanja invalidnosti oziroma zaradi uničenja prilagojenega vozila.


Zahtevek

Zahtevek za plačilo skladu pošlje upravna enota, obvezne priloge so:

  • kopija vrednotnice,
  • kopija računa izvajalca prilagoditve/dobavitelja novega vozila,
  • kopija zapisnika o ustreznosti in pravilnosti prilagoditve,
  • kopijo pravnomočne odločbe upravne enote o priznani pravici do prilagoditve vozila.

Iz računa, izstavljenega na upravičenca, mora biti razviden točen znesek izvedene prilagoditve, kopije morajo vsebovati potrditev, da ustrezajo izvirniku, odločba upravne enote mora vsebovati klavzulo pravnomočnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani