Neizpolnitev kvote

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec skladu plačati prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Če sklad ugotovi, da ima do delodajalca terjatev iz naslova plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote, bo izdal odločbo o obveznosti plačila, ki je izvršilni naslov za takojšnjo prisilno izterjavo neporavnanih mesečnih obveznosti.

O pritožbi zoper odločbo odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Izvršbo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

Zavezanci lahko podatke o stanju obveznosti, o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov na zadnji dan v mesecu preverijo preko SVZI.net.


Morda vam bodo v pomoč tudi pogosta vprašanja in odgovori glede neizpolnitve kvote


Transakcijski račun: SI56 01100-6000042024, sklic: davčna številka zavezanca.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani