Razvoj kadrov

Prometej

Celotni naslov projekta: Prenos in implementacija dobrih praks usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, preko usposabljanja in izobraževanja zaposlenih in vodij, z namenom vzpostavljanja organizacijske strukture in kulture podjetij, ki temelji na enakosti spolov. 

Sklad od leta 2022 dalje sodeluje v projektu Prometej, katerega namen je opolnomočene zaposlenih z ukrepi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Glavni cilj projekta PROMETEJ  je opolnomočenje zaposlenih žensk in moških s preizkušenimi ukrepi za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pri opravljanju dela na domu in dela na lokaciji, prilagojenimi različnim ravnem delovnih mest v posameznih v konzorcij vključenih organizacijah. Na takšen način je posredni cilj projekta tudi implementacija individualističnega, po meri krojenega izobraževalnega pristopa, osnovanega na pozitivni psihologiji, ki ključno prispeva h grajenju spoštljive, na enakosti spolov in raznolikosti temelječe organizacijske kulture. Ker glavni cilj predpostavlja večdimenzionalen pristop k izvajanju projekta, k izbranemu neposrednemu učinku in rezultatu programa prispeva na več različnih načinov:

 • razvoj kombiniranega celostnega izobraževalnega pristopa (delavnice, predavanja, svetovanja), ki bo delodajalce in zaposlene opolnomočil z naborom ukrepov in orodij za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • razumevanje in obravnava dela na domu kot svojevrstnega izziva za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • krepitev kompetenc delodajalcev in zaposlenih, individualna obravnava z namenom približanja razvitega izobraževalnega programa raznolikim profilom ter krepitve organizacijske kulture, temelječe na enakosti spolov in raznolikosti;
 • razvoj in vzpostavitev večstopenjske mentorske sheme, ki bo ciljno skupino opremila z znanji in metodami za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • razvito digitalno orodje za prenos znanja o izboljšanju poklicnega in zasebnega življenja, namenjena tudi širši uporabi.

Pričakovani rezultati projekta PROMETEJ so:

 • izboljšanje znanja in razumevanja zaposlenih o izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • izboljšano zavedanje nacionalnih deležnikov in odločevalcev o problematiki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter o stanju enakosti spolov znotraj organizacijskih struktur podjetij;
 • opolnomočenje zaposlenih in vodij podjetij za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
 • okrepljeno zavedanje o vplivih epidemije covida-19 in različnih osebnih okoliščin zaposlene osebe na možnosti usklajevanja njenega poklicnega in zasebnega življenja,
 • znanstvena korelacija med izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in njihovim zadovoljstvom na delovnem mestu;
 • povečana ozaveščenost o pomenu enakosti spolov v podjetjih med širšo javnostjo.

Vsi rezultati projekta prispevajo k razvijanju organizacijske kulture podjetij, ki podpirajo enakost spolov na vsaj tri načine, in sicer z razvojem in prispevkom k znanju, z usposabljanjem in z opolnomočenjem.

Nosilec projekta: Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija

Ostali partnerji v projektu:

 • IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (Slovenija);
 • Merkur trgovina d. o. o. (Slovenija);
 • Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o. (Slovenija);
 • Knauf Insulation d. o. o. Škofja Loka (Slovenija);
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Slovenija);
 • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. (Slovenija);
 • Norges Automobil-Forbund The Norwegian Automobile Foundation (Norveška);
 • AMZS, d. d. (Slovenija);
 • Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija)

Prispevek sklada k projektu:

 • evalvacija programa Prometej po implementaciji vseh operativnih delovnih skupin v Sloveniji,
 • priprava predlogov o možnih izboljšavah programa Prometej po zaključenih aktivnostih,
 • priprava smernic za oblikovanje organizacijske kulture v podjetjih, ki podpira enakost spolov in predvidene ukrepe za odločevalce.

Trajanje projekta: 1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Projekt Prometej je bil javnosti predstavljen preko razprave na temo psihološke varnosti. Celoten posnetek si lahko ogledate na spodnji povezavi.


Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.


Novice

Različne oblike dela – priložnosti in izzivi

V današnjem hitrem delovnem okolju se pojavlja vse več različnih možnosti dela, ki gredo onkraj tradicionalnega koncepta pisarniškega delovnega prostora. Te raznolike možnosti omogočajo delavcem prilagodljivost in možnost izbire delovnega okolja, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in življenjskemu slogu. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najbolj priljubljenih možnosti ter se dotaknili njihovih priložnosti in izzivov....

Prožnost delovnega časa: Krepitev moči sodobne delovne sile

V okviru projektnega partnerstva Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, smo temeljito raziskali tematike, ki imajo ključen vpliv na delo in dobro počutje zaposlenih v današnjem delovnem okolju....

Ugotovite svojo raven stresa na delovnem mestu!

Se vam zdi, da ste pod stresom ? Se soočate s preveliko količino obveznosti tako v zasebnem kot poslovnem okolju? Ugotovite svojo raven stresa na delovnem mestu s pomočjo testa, ki je nastal v okviru projekta Prometej....

Katalog izobraževanj za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

V okviru projekta Prometej, katerega partner je tudi sklad, je nastal nov katalog izobraževalnih modulov, ki podjetjem pomaga pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani