Štipendije za deficitarne poklice - ESS

Z 31. oktobrom 2022 smo zaključili še en evropsko podprt program v finančni perspektivi 2014–2020 in sicer program Štipendije za deficitarne poklice. To ne pomeni, da teh štipendij ne bomo več podeljevali. Štipendije za deficitarne poklice še naprej podeljujemo, le da niso več sofinancirane s strani Evropske unije in Evropskega socialnega sklada.

Štipendije za deficitarne poklice na skladu podeljujemo že od šolskega leta 2015/2016. Od šolskega leta 2016/2017 do vključno 2019/2020 je štipendije dijakov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). V sklopu sofinanciranja je bilo v program vključenih 3.564 dijakov. Štipendije za deficitarne poklice na skladu še vedno podeljujmo, od šolskega leta 2020/2021 dalje so financirane iz proračunskega sklada MDDSZ.

S štipendijami za deficitarne poklice še vedno spodbujamo mladih k vpisu v izobraževalne programe za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni, in s tem zagotavljamo ustrezno števila mladih z znanjem, potrebnim za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Podatki v nadaljevanju se nanašajo na štipendije, ki so bile podeljene med šolskim letom 2016/2017 do vključno 2019/2020, ko so bile sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada.

Pregled števila podeljenih štipendij po šolskih letih:

Največ štipendij je bilo podeljenih za izobraževanja za pridobitev poklicev mizar, mehatronik operater, elektrikar, slaščičar, oblikovalec kovin – orordjar, najmanj štipendij pa je bilo podeljenih za poklice: izdelovalec kovinskih konstrukcij, dimnikar, klepar-krovec, ekonomski tehnik (IS), tapetnik, kamnosek, slikopleskar-črkoslikar. Več informacij je v spodnji tabeli.

Seznam poklicev se je med leti dopolnjeval in spreminjal. V šolskem letu 2017/2018 se je naboru deficitarnih poklicev pridružili deficitarni poklici tesar, slaščičar, tapetniki, mehatronik operater in inštalater strojnih instalacij. V šolskem letu 2018/2019 pa še poklic steklar.

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice pa najdete tukaj.

Program Štipendije za deficitarne poklice sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani