Evropska sredstva

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila dva programa Komeptenčni centri za razvoj kadrov.

  • 14. 10. 2016 je potrdila program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017–2019 (KOC 2.0)«, ki se je uspešno zaključil 31. 6. 2019. 
  • 4. 6. 2019 pa je potrdila program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022 (KOC 3.0)«, ki se je uspešno zaključil 31. 12. 2022.  

Skupna vrednost obeh programov je znašala 12.620.000,00 EUR.


Namen: izboljšanje ključnih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji programa  so bili:

  • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
  • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
  • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
  • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
  • promocija področij, opredeljenih v Strategijah pametne specializacije, S4.

Skupna vrednost programa KOC 3.0 je znašala 7.000.000,00 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 5.600.000,02 EUR (80 %),
  • pripadajoča slovenska udeležba 1.399.999,98 EUR (20 %).

Oba programa sta sodila pod 10. prednostno os Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in se izvajata v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Program sta sofinancirale Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani