Mentorstvo za mlade (MM)

Namen programa je bil z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti ter konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Sklad je v času trajanja operacije objavil dve javni povabili, na podlagi katerih so bili izbrani delodajalci, pri katerih so usposobljeni mentorji uvajali novozaposlene mlade osebe do 30 let, prve iskalce zaposlitve.  

V okviru programa je bilo za mentorje izbranih delodajalcev, ki še niso imeli pedagoško andragoških znanj, izvedenih 27 brezplačnih tridnevnih delavnic, na katerih se je usposobilo 371 mentorjev

Kaj smo omogočili mentorjem in mentorirancem?

  • V okviru programa se je zaposlilo 464 mladih oseb (207 v okviru 1. javnega povabila oz. 197, saj jih je 10 predčasno prekinilo izvajanje mentorstva, in 257 v okviru 2. javnega povabila).

  • V okviru 1. javnega povabila je po zaključku izvajanja mentorstva in 12 mesečni subvencionirani zaposlitvi od 197 vključenih novozaposlenih mladih, starih do vključno 30 let, ohranilo zaposlitev 171 oseb (83 %).

  • Število ohranjenih zaposlitev v okviru 2. javnega povabila bo objavljeno po izteku obdobja subvencioniranja zaposlitev pri vseh delodajalcih izbranih na podlagi tega javnega povabila, to je v januarju 2016.

  • Izvedene so bile 3 delavnice za izbrane mentorje in mentorirance z naslovom Skupaj še boljša: oba pridobivava, oba rasteva, ki se jih je udeležilo 64 mentorjev in mentorirancev. 

  • Z namenom ozaveščanja delodajalcev o pomenu izvajanja načrtnega mentorstva se je izvedlo 4 delavnice Uvod v mentorstvo, ki se jih je udeležilo 87 zaposlenih. 

Za večino novo zaposlenih oseb je bila to prva zaposlitev, pri čemer je podpora mentorja zelo dragocena. Mentorji so v šest do dvanajst mesecih mladim predali nenapisana pravila igre, kar je omogočilo njihovo lažjo vključitev v organizacijo, olajšali so jim navezovanje stikov in opravljanje dela.

 

Program »Vseživljenjska karierna orientacija« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani