Projektna partnerstva


Z javnim razpisom sta bili izbrani dve projektni partnerstvi (eno za Vzhodno kohezijsko regijo ter eno za Zahodno kohezijsko regijo), ki sta sodelovali s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci, sindikati, zavodi za zaposlovanje in drugimi deležniki.

1. VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA

Vodilni partner: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o.

Projektni partnerji: 

- Partner 1: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

- Partner 2: RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje, d. o. o.

- Partner 3: SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA

- Partner 4: SKEI REGIJSKA ORGANIZACIJA VELENJE

Brošure in letaki o projektu


2. ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA

Vodilni partner: Obalna sindikalna organizacija – KS 90 

Projektni partnerji: 

- Partner 1: META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva

- Partner 2: COMPETO, kadrovske storitve, d. o. o.

- Partner 3: SVET GORENJSKIH SINDIKATOV

- Partner 4: PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA


Utrinki usposabljanj

Vir: Projekt KRZS SPIN


MEDIJI O PROGRAMU


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Novice

Zahodno partnerstvo predstavilo dosedanje rezultate programa SPIN

V sredo, 24. 3. 2021, je preko spleta potekala novinarska konferenca na programu SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati dosedanjega dela na projektu....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani