Kampanja - Stari, imava problem

Osvobodimo se predsodkov 

O starejših zaposlenih imamo kar nekaj predsodkov in napačnih prepričanj. Čas je, da spremenimo svoja stališča in prepričanja o starejših zaposlenih, odpravimo negativne stereotipe ter prepoznamo prednosti, ki jo ti imajo.

Na problem diskriminacije in neenakosti starejših zaposlenih na delovnih mestih smo z nacionalno medijsko kampanjo hoteli opozoriti splošno javnost, zaposlene in delodajalce. Obenem pa smo želeli pokazati na rešitev, ki se skriva v opolnomočenju starejših zaposlenih in drugačnemu pogledu nanje. Kampanja, ki je združevala televizijske in radijske oglase, zunanje oglaševanje ter spletno oglaševanje, je bila del splošne kampanje za ozaveščanje projekta ASI.  Ta je obsegala tudi obveščanje in posredovanje informacij o aktivnostih projekta prek sporočil za javnost, člankov, informativnih gradiv, spleta ter promocijo aktivnosti projekta.

Kampanja s sloganom “Stari, imava problem. ASI za rešitev?” daje glas starejšim zaposlenim v zgodbah dveh protagonistov, ki v svojih poklicih vešče rešujeta izzive in nas skozi čustven, pomensko močan nagovor, opozarjata na neutemeljenost predsodkov o starejših zaposlenih, saj dejstva govorijo v prid njihovi vključenosti in nepogrešljivosti na delovnih mestih. Na to nas opozarja tudi dodatni poziv Vključen sem ključen, ki uokvirja celotno kampanjo in nas spodbuja, da se s problemom soočimo s sodelovanjem vseh.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani