Dogodki

5. 10. 2022 – Priprava na obisk inšpektorja za delo

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačne delavnice. Zakon o inšpekciji dela je zakonska podlaga za pripravo na obisk inšpektorja za delo, ki vključuje postopek inšpekcijskega nadzora. Poznavanje slednjega omogoča zaposlenim iz kadrovske službe, da prepoznajo morebitne neskladnosti med internim delovnopravnim procesom in delovno delovnopravnimi predpisi. Poznavanje celotnega postopka inšpekcijskega pregleda omogoča uspešne priprave na omenjeni pregled, v okviru pristojnosti, ki jih ima inšpektor. Prav tako seznanitev z omenjenim zakonom, omogoča posamezniku, pravilno uporabo pravnih sredstev v primeru neustreznih odločitev inšpektorja....

21. 9. 2022 – Delovnopravna zakonodaja v praksi in potrebna dokumentacija

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno KOC HR šolo. Na prvi delavnici bomo govorili o delovnopravni zakonodaji v praksi in potrebni dokumentaciji. Vabljeni tudi na ostale delavnice, kjer bomo govorili o oblikah zaposlitve, o varstvu osebnih podatkov, o bonitetah in potnih stroških ter o pripravi na obisk inšpektorja....

28. 9. 2022 – Finančni del kadrov – potni stroški, bonitete in druge novosti

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno delavnico. Poznavanje pravil finančnih mehanizmov, ki določajo kateri stroški so upravičeni in kateri ne, ter kako jih obravnavamo, so neizbežni pri finančnem delu kadrov. Vsak »finančni dogodek« mora biti tako računovodsko kot tudi davčno obravnavan, zato je dobro poznavanje finančnih mehanizmov eden najpomembnejših dejavnikov vsakega gospodarskega subjekta....

5. 9. 2022 - Spletne delavnice za prijavo na razpis za dodelitev Zoisove štipendije

Dijake in študente, ki se bodo prijavili na Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 oziroma vloge še niso oddali, vabimo, da se udeležijo ene izmed treh predvidenih spletnih delavnic....

6. 9. 2022 - Spletna delavnica za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice

Bodoči dijaki, ki so se prvič vpisali v programe in se bodo izobraževali za deficitarne poklice oziroma za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, lahko do 23. 9. 2022 oddajo vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice. Sklad zanje pripravlja tudi spletno delavnico, da bo oddaja prijavnice lažja in da odgovorimo na morebitna vprašanja....

Prva Zadnja

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani