Dostopnost

Dostopnost

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost do svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.srips-rs.si.


Stopnja skladnosti

Spletišče dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/.

Izjeme:

Določene slike na spletnem mestu nimajo dodanih tekstovnih alternativ. Te slike imajo zgolj dekorativni namen ali pa je v bližini ekvivalenten opis, ki omogoča dostop do podobnih vsebin, kot so predstavljene na sliki.

Na spletnem mestu so podani PDF dokumenti, ki so lahko za nekatere osebe nedostopni ali delno dostopni. Večina vsebin iz PDF dokumentov pa je podana tudi v tekstu na spletnem mestu na dostopen način. Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 30. 6.2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 21. 9. 2020.


Povratne in kontaktne informacije 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@sklad-kadri.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.


Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

 

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

01 78 47 78

gp.uiv@gov.si

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani