Za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+

Štipendije so namenjene študentom višješolskih ali visokošolskih izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, ki so izbrani za mobilnost v tujino v okviru programa Erasmus+.

Prijavitelj

Višješolska ali visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+.

Višina štipendije

Mesečna štipendija za življenjske stroške štipendista v višini, določeni z javnim razpisom. Štipendija se izplača kot dodatek k finančni podpori iz programa Erasmus+.

Trajanje štipendiranja

Za čas študijskega obiska.

Obveznosti

Namenska poraba sredstev in predložitev končnega poročila. 


Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani