Nadaljnje prejemanje


Štipendija za deficitarne poklice je dijaku dodeljena za celotno izobraževalno obdobje.

Dijakom ni potrebno oddati vloge za nadaljnje prejemanje, ker sklad pridobi podatke po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Prav tako jim ni treba pošiljati potrdila o vpisu ali spričeval na sklad.


Pogoji za nadaljnje prejemanje štipendije


Do nadaljnjega prejemanja štipendije so upravičeni štipendisti, ki se v naslednjem šolskem letu vpišejo v višji letnik izobraževalnega programa. Če želi štipendist zamenjati izobraževalni program, lahko pri skladu preveri, ali je novi program deficitaren ali ne in če ni, mu štipendijsko razmerje preneha. Štipendistom, ki bodo v naslednjem šolskem letu ponovno vpisani v isti letnik izobraževalnega programa, bo pravica do štipendije mirovala. 


Novice

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani