Štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in po svetu

Nadaljnje prejemanje

Štipendisti morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto najkasneje zadnji dan tekočega študijskega leta, torej najkasneje do 30. septembra, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa.

VLOGA ZA NADALJNJE PREJEMANJE 2024 (pdf) *

VLOGA ZA NADALJNJE PREJEMANJE 2024 (zip) **

VLOGA ZA NADALJNJE PREJEMANJE 2024 (sken)

* V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

** Vloga je objavljena kot stisnjena zip datoteka. Prenesite jo na svoj računalnik in vsebino razširite (ekstrahirate). Na računalniku je potrebno imeti nameščeno zadnjo verzijo Adobe Reader - http://get.adobe.com/si/reader/

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem primeru pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani