Študijski oziroma znanstveni obisk študentov v tujini

Namen štipendije je spodbujanje  raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi organizacijami v tujini, kjer delujejo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci. Sredstva so namenjena  študentom 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. 

Prijavitelj

Študenti 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na  študijski obisk v tujino.

Višina sofinanciranja

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Višina je določena z javnim razpisom.

Obveznosti

Obisk, izveden pri slovenskih visokošolskih učiteljih in raziskovalcih, ki delujejo v tujini in so navedeni na seznamu slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, in predložitev vsebinskega poročila o obisku.


Novice

Še nekaj sredstev na voljo na razpisu za gostovanja v Sloveniji in obiske v tujini

Študenti v Sloveniji in slovenski strokovnjaki v tujini - izkoristite priložnost za sofinanciranje vašega gostovanja v tujini ali v Sloveniji (če delujete v tujini), za pridobitev novih znanj, izmenjave izkušenj ter širitev akademskih obzorij. Na voljo je še nekaj sredstev. Rok za prijavo se izteče 30. septembra 2023....

Sredstva za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. javni razpis) so porabljena

Sredstva za 277. javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini, ki ga je sklad objavil, 25. 7. 2019, so porabljena....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani