Nadaljnje prejemanje - ZŠtip-1

Za neprekinjeno nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije mora štipendist vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto. 

Vlagatelj mora pri tem izkazati:

  • vpis v višji letnik in
  • doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal).

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2021/2022 štipendist lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni, za katero prejema Zoisovo štipendijo, razen izjemnih dosežkov iz šolskega/študijskega leta 2019/2020. Izjema pri tem so  ustrezne znanstvene oziroma strokovne objav v COBISS-u, ki so lahko tudi iz šolskega/študijskega leta 2019/2020 (študentje).

Zahteva se dosežena povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente.

Obvestilo za študente višjih letnikov, ki oddajajo potrdilo o študijskih obveznostih. Kot dokazilo se zahteva originalno potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih študijskih obveznosti, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti:

  • če ste opravili vse zahtevane študijske obveznosti letnika - oddajte potrdilo skupaj z vlogo,
  • če še niste opravili vseh zahtevanih študijskih obveznosti (kar ni pogoj), pa mora biti potrdilo izdano po 1.10., in ga lahko posredujete naknadno, kot dopolnitev k že vloženi vlogi. 

DIJAKI

ŠTUDENTJE

POGOJI ZA NADALJNJE 

PREJEMANJE

vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10


vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

Vloga za nadaljnje prejemanje 2021 po ZŠtip-1 (pdf)*

Vloga za nadaljnje prejemanje 2021 po ZŠtip-1 (zip)

*V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega/študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega/študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega/študijskega leta po vložitvi vloge.

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:


Izjemni dosežki se v šolskem/študijskem letu 2021/2022 uveljavljajo po:


Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa je veljal:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani