Za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov

Štipendija za študij se dodeli državljanom držav, ki so prejemnice oziroma upravičenke do razvojne pomoči, ki jo v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja tudi Republika Slovenija. Program se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ).

Prijavitelj

Državljan države, kot je določena v posameznem javnem razpisu, ki prihaja na študij v Slovenijo.

Višina

700 EUR mesečno za življenjske stroške in do 5.000 EUR letno za šolnino.

Trajanje štipendiranje

Za čas uradnega trajanja izobraževalnega programa oziroma za dodatno leto, če tako določa javni razpis.

Obveznosti

Končanje študija (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe).

Posebnosti 

Postopek sprejema na študij na izobraževalno ustanovo v Sloveniji in postopek pridobitve štipendije za študij pri skladu sta ločena, in sicer:

  • za sprejem na študij  se kandidat prijavi neposredno na izobraževalno ustanovo, in sicer v roku in na način, kot ju določa ta izobraževalna ustanova. Več informacij o izobraževalnih ustanovah v Sloveniji je tukaj.
  • za pridobitev štipendije  za študij na izobraževalni ustanovi v Sloveniji se kandidat prijavi v roku, kot ga določa javni razpis sklada.

Postopek sprejema na študij na izobraževalno ustanovo v Sloveniji in postopek pridobitve štipendije za študij pri skladu sta ločena, in sicer:

  • za sprejem na študij  se kandidat prijavi neposredno na izobraževalno ustanovo, in sicer v roku in na način, kot ju določa ta izobraževalna ustanova. Več informacij o izobraževalnih ustanovah v Sloveniji je tukaj.
  • za pridobitev štipendije  za študij na izobraževalni ustanovi v Sloveniji se kandidat prijavi v roku, kot ga določa javni razpis sklada.


Država upravičenka, višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložit.

Če je v javnem razpisu zahtevana nominacija države, sklad na svoji spletni strani praviloma objavi tudi kontaktne podatke organa, ki je v državi upravičenki pristojen za nominacijo.


Novice

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja....

Razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani