Program Fulbright

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Prijavitelj

Državljani Slovenije  lahko za gostovanje na ameriški ustanovi v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice in mesečno štipendijo od sklada v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije, oziroma
  • sredstva s strani pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.

Državljani ZDA  lahko za gostovanje na slovenski ustanovi v Sloveniji pridobijo:

  • mesečno štipendijo od sklada za stroške bivanja in sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji za vsak mesec gostovanja ter
  • štipendijo od pristojnega organa v ZDA za življenjske stroške, stroške nastanitve, študijsko literaturo in stroške šolnine.

Višina štipendije 

  • Višina štipendije, pogoji, merila, rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti, se določijo z javnim razpisom. 
  • Višina štipendije pristojnega ameriškega organa v ZDA je objavljena tukaj.

Trajanje štipendiranja

Za čas trajanja gostovanja.

Obveznosti

Namenska poraba sredstev in predložitev vsebinskega poročila o gostovanju.


Novice

Študenti, raziskovalci – ne zamudite priložnosti za gostovanje v ZDA! Rok za prijavo je podaljšan do 31. avgusta 2021

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji z veseljem razpisuje Fulbright program za študijsko leto 2022–2023 za slovenske gostujoče (podoktorske) kandidate in slovenske (preddoktorske) gostujoče raziskovalce v ZDA. Doktorski študenti in podoktorski raziskovalci, ki vas v študijskem letu 2022/2023 zanima gostovanje v ZDA, je rok za prijavo je podaljšan do 31. avgusta 2021....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani