Štipendije tujih ustanov


Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki štipendijo podeljuje. 

Nekatere možnosti so:

  • Štipendije izobraževalnih ustanov v tujini in z njimi povezanih raziskovalnih inštitutov

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh izobraževalnih ustanov, v iskalnikih študijskih programov ali na portalih, kot je na primer portal štipendij v Evropi.


  • Štipendije tujih vlad

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh tujih predstavništev v Republiki Sloveniji. Seznam tujih predstavništev je dostopen na spletni strani uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala.


  • Štipendije drugih javnih ustanov 

Tovrstne ustanove, ki nudijo štipendije, so na primer SAAS na Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Osnovne informacije o samem študiju v državi, v kateri želite študirati, praviloma najdete na spletnih straneh ustanov. 


  • Štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

             - Fundacija Rochus in Beatrice Mummert 

Štipendije so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

           - Fundacija Bogliasco 

Štipendije so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.


Novice

Štipendije mehiške vlade 2023

Mehika razpisuje štipendije za učitelje in študente za študijsko leto 2023/2024....

Odprte so prijave za štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2023

Štipendijski program Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF) je triletni program. Namenjen je okrepitvi raziskovalno-študijske izmenjave med Slovenijo in drugimi državami, da bi lahko nadarjeni slovenski študenti izkoristili svoj potencial....

Razpis štipendij švicarske vlade za študijsko leto 2023/2024

Razpis je objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje (tukaj), raziskovanje in inovacije, kjer najdete več informacij o štipendijah in ...

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani