Za študij na European University Institute (EUI)

Štipendija se dodeli za 4-letni doktorski študij na European University Institute.

 Štipendija se dodeli na enem izmed naslednjih oddelkov:

  • Ekonomija,
  • Pravo,
  • Zgodovina in civilizacija,
  • Politične in družbene vede.

Prijavitelj

Posameznik, sprejet na doktorski študij na EUI.

Višina štipendije

Štipendija se podeli za življenjske stroške, vključno z dodatkom za zdravstveno zavarovanje in (enkratne) potne stroške, v višini, kot jo ob objavi razpisa določi EUI. Štipendist šolnine ne plača.

Trajanje štipendiranja

3 leta, četrto leto financira EUI.

Obveznosti

Končanje študija (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe).

Posebnosti

Postopek sprejema na doktorski študij na EUI in pridobitev štipendije za ta študij pri skladu sta dva ločena postopka, in sicer:

  • za sprejem na doktorski študij na EUI se kandidati prijavijo v roku in na način, kot ju določi EUI, več informacij najdete na  spletni strani EUI.

Informacije o rokih in postopku prijave za sprejem na študij so na voljo na spletni strani EUI.

  • za pridobitev štipendije za doktorski študij na EUI se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.


Višina štipendije, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo v naslednjem študijskem letu.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani