Vse novice

Izplačilo nadomestila preživnine v mesecu novembru 2018

Dne 15.11.2018 je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 2726 upravičencem (za 3446 otrok) v skupni višini 289.028,56 €....

Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis – ŠIPK 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020, prvo odpiranje, ne bo javno....

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I: zamik pričetka XVII. odpiranja vlog

Zaradi kratkega roka za obravnavo vlog se bo pričetek XVII. odpiranja zamaknil za štirinajst (14) dni....

Obvestilo o vročitvi odločb o obveznosti plačila prispevka za neizpolnjevanje kvote

Dne 8.11.2018 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti os ...

Izplačilo jamstvenega sklada v oktobru

Dne 30.10.2018 so bila izplačana sredstva iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 25 upravičencem v skupni višini 72.049,32 €....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani