Predstavitvene publikacije

BROŠURE IN ZLOŽENKE SKLADA

Splošna brošura sklada


Štipendije

Razvoj kadrov

Pravice delavcev

Nadomestila preživnin 

Spodbujanje zaposlovanja invalidovPLAKATI

Po kreativni poti do znanja

Študentski inovativni projekti 

Ad futura

Nadomestila preživnin

Pravice delavcev

Spodbujanje zaposlovanja invalidovKontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani