Letno poročilo

Sklad vsako leto pripravi izčrpno poročilo o svojem delu za preteklo leto. Na tem mestu so objavljena letna poročila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter letna poročila Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije pred združitvijo obeh skladov.

Letna poročila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije:


Letna poročila preteklih let


Letna poročila Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov:

Letna poročila Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani