Zaposlitve

Se želiš pridružiti sodelavcem sklada? Spremljaj prosta delovna mesta, bodisi za delo na programih, sofinanciranih iz Evropske unije, bodisi za delo na drugih področjih sklada.

Medse vabimo sodelavce, ki si želijo novih izzivov in izkušenj, razmišljajo izven okvirov in so pripravljeni na osvajanje novih znanj ter deljenje svojih. Raznolikost področij sklada pod eno streho je odlična priložnost za spoznavanje različnih oblik dela in razgibanosti kolektiva, ki stremi k ustvarjanju pozitivnega organizacijskega vzdušja. Usmerjeni smo tako v razvoj vseh zaposlenih kot tudi posameznika, pa naj gre za njegove karierne ali osebne izzive. Gradimo na spoštljivem odnosu do uporabnikov sklada in učinkovitosti, ob zavedanju, da smo tukaj zaradi in za njih.


Sklad objavlja prosto delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I, V ODDELKU ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA, DM 2113

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I, V ODDELKU ZA ŠTIPENDIJE IN PROGRAME AD FUTURA, DM 2113....

Sklad objavlja prosto delovno mesto PODROČNI PODSEKRETAR V ODDELKU ZA KOORDINACIJO KOHEZIJSKE POLITIKE DM 2905

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto PODROČNI PODSEKRETAR V ODDELKU ZA KOORDINACIJO KOHEZIJSKE POLITIKE DM 2905....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani