Varstvo osebnih podatkov 1ka

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki se nanašajo na katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je: npr. ime, telefon, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikatorji, kot so elektronski naslov, prijavni podatki za spletne strani in gesla.

Avtor raziskave je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, kontakt: soj@sklad-kadri.si.

UPORABA IN HRAMBA PODATKOV

Posameznik posreduje svoje osebne podatke prostovoljno na podlagi privolitve in lahko to privolitev kadarkoli želi tudi prekliče, s poslanim e-mailom ali navadno pošto na naslov organizacije. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Avtor raziskave bo pridobljene podatke uporabljal samo za namen raziskave. Podatkov tudi ne bo povezoval z drugimi podatki, s katerimi razpolaga. Avtor raziskave bo pridobljene podatke hranil na strežniku orodja 1KA. Podatki se bodo shranjevali toliko časa, kot bo to potrebno za uresničitev namena raziskave ali pa do posameznikovega morebitnega preklica oziroma izbrisa.

 

Podaja privolitve je prostovoljna. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev. Namen obdelave osebnih podatkov je izvedba raziskave. Osebne podatke obdelujejo pooblaščene osebe organizacije. Med uporabnike osebnih podatkov sodijo tudi pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov.

Privolitev velja od podpisa do preklica oziroma tako dolgo, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali.

Vse vaše pravice so naštete v Politiki zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.


UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV


Podatke iz raziskave obdelujejo pogodbeni obdelovalci (ponudnik orodja za spletno anketiranje in ponudnik oblačnih storitev).

Podatki iz raziskave se ne posredujejo tretjim osebam.


Podatki se lahko posredujejo drugim uporabnikom, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Podatki iz raziskav se ne izvažajo v tretje države.

PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Avtor raziskave oz. organizacija, v okviru katere poteka raziskava, ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na dpo@sklad-kadri.si

Avtor ankete je dosegljiv na elektronskem naslovu soj@sklad-kadri.si

IZBRIS, POPRAVEK ALI DOSTOP DO OSEBNIH IN ANKETNIH PODATKOV

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora zbiranja osebnih podatkov. Poleg tega ima posameznik tudi pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pri nadzornem organu oz. informacijskem pooblaščencu.

Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic lahko posameznik posreduje avtorju na elektronski naslov soj@sklad-kadri.si. V primeru težav lahko kontaktirate help@1ka.si.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran https://www.ip-rs.si/).


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani