Vse novice

Izplačilo preživninskega sklada v juliju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.697 otrokom v skupni višini 307.250,93 EUR....

Vlada imenovala Ireno Kuntarič Hribar na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije

Vlada je na včerajšnji seji izdala odločbo, s katero se Irena Kuntarič Hribar imenuje na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, za mandatno obdobje štirih let....

Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 9 delavcem v skupni višini 23.786,23€....

Uspešno izvedeni delavnici za poročanje na projektu ŠIPK

V Mariboru in Ljubljani sta bili izvedeni delavnici, kjer smo koordinatorje in druge vključene osebe na projektih Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), seznanili z navodili in načinom poročanja....

Izplačilo preživninskega sklada v juniju

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.845 otrokom v skupni višini 330.941,29 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 86,07 EUR na otroka....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani