Pogosta vprašanja in odgovori

Od 1. 9. 2022 za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine predhodna izvršba ni več pogoj. Izpolnite obrazec, ki ga vlaga zakoniti zastopnik za mladoletne otroke, dodajte potrebne priloge in uveljavljajte nadomestilo preživnine pri skladu. Seveda pred tem preverite, ali so izpolnjeni tudi ostali pogoji po zakonu.

Od 1. 9. 2022 izvršba ni več pogoj za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine pri skladu. Izpolnite obrazec, ki ga vlaga zakoniti zastopnik za mladoletne otroke, dodajte potrebne priloge in uveljavljajte nadomestilo preživnine pri skladu. Seveda preverite ali so izpolnjeni tudi drugi pogoji po zakonu.

Lahko pa poskušate izterjati preživnino tudi sami. V primeru, da preživninski zavezanec biva v tujini in v Sloveniji nima premoženja, lahko vložite predlog za izterjavo preživnine iz tujine na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Sklad vam bo svetoval tudi, katere priloge je potrebno priložiti.

Sklad ne poravnava obveznosti za nazaj, temveč pridobi otrok pravico od naslednjega meseca, ko zakoniti zastopnik oziroma upravičenec vloži zahtevo na sklad, seveda ob pogoju, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za priznanje pravice. Sklad nato v primeru, da nadomestilo otroku prizna, izplačuje nadomestilo na podlagi izvršljive odločbe, do 15. v mesecu za tekoči mesec.

Pogoj za pridobitev pravice iz naslova nadomestila preživnine je, da obstaja veljaven izvršilni naslov, v katerem je določena preživnina. Veljaven izvršilni naslov je sodba, začasna odredba ali dogovor o preživljanju, sklenjen pri centru za socialno delo. V vašem primeru otrok tako ne bi bil upravičen do nadomestila preživnine.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani