Obrazci in vloge

Tukaj lahko natisnete zahtevo za uveljavitev nadomestila preživnine za otroke do 18. leta oziroma po 18. letu, ki ju izpolni zakoniti zastopnik otroka oziroma po 18. letu upravičenec sam. Priložena so navodila za izpolnjevanje zahteve. Najdete pa tudi druge informacije, ki se nanašajo na področje preživnin oziroma nadomestila preživnine.

Izpolnjeno Zahtevo v izvirniku oziroma v elektronski obliki (podpisano z elektronskim podpisom v kolikor razpolagate s digitalim kvalificiranmi podpisom) se pošlje na naslov Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana - pri čemer velja opozoriti, da morate biti pozorni tudi na rubriko, ki se nanaša na veljavne priloge, ki jih je obvezno priložiti, saj bo v tem primeru vloga popolna in bo postopek hitreje rešen. 


Obrazci in vloge:

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA NAD 18. LETOM

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA DO 18. LETA  

OBRAZEC ZA PREŽIVNINSKO IZVRŠBO

Opomba: Obrazci so v PDF formatu in jih lahko odprete s programom Adobe Acrobat Reader.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani