Obrazci in vloge

Tukaj lahko natisnete navodilo in zahtevo, ki ju izpolni zakoniti zastopnik otroka. Najdete pa tudi druge informacije, ki se nanašajo na področje preživnin oziroma nadomestila preživnine.

Ob tem velja opozoriti, da se zahtevo pošlje na Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (in ne na naslov, naveden na obrazcu, ker ni več v veljavi).

Obrazci in vloge:

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA 

OBRAZEC ZA PREŽIVNINSKO IZVRŠBO

Opomba: Obrazci so v PDF formatu in jih lahko odprete s programom Adobe Acrobat Reader.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani