Dostopnost

Dostopnost

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost do svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.srips-rs.si.


Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Izjeme:

  • Določene slike na spletnem mestu nimajo dodanih tekstovnih alternativ. Te slike imajo zgolj dekorativni namen ali pa je v bližini ekvivalenten opis, ki omogoča dostop do podobnih vsebin, kot so predstavljene na sliki.
  • Na spletnem mestu so podani PDF dokumenti, ki so lahko za nekatere osebe nedostopni ali delno dostopni. Večina vsebin iz PDF dokumentov pa je podana tudi v tekstu na spletnem mestu na dostopen način. Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.
  • Ni mogoč vklop funkcionalnosti spremembe barvne sheme.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 30. 6. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 7. 5. 2024.


Povratne in kontaktne informacije 

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@sklad-kadri.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.


Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48

gp.ijs@gov.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani