Za študijske obiske dijakov in študentov tujini

Štipendija za študijski obisk v tujini se dodeli dijakom na srednješolskem izobraževalnem programu oziroma študentom na višješolskem izobraževalnem programu ali na visokošolskem izobraževalnem programu 1. ali 2. bolonjske stopnje za študijski obisk v tujini.

Prijavitelj

Dijak ali študent prve ali druge bolonjske stopnje.

Višina štipendije

Tedenska štipendija za življenjske stroške in možnost dodelitve dodatka za potne stroške v višini, določeni z javnim razpisom. 

Trajanje štipendiranja

Najmanj 2 tedna za dijake oziroma 3 tedne za študente, do skupno največ 25 tednov. 

Obveznosti 

  • Študijski obisk mora izobraževalna ustanova, na kateri je vlagatelj v Sloveniji vpisan, priznati oziroma vrednotiti kot del obveznosti izobraževalnega programa na tej ustanovi; obveznosti študijskega obiska lahko prizna kot delno ali v celoti opravljene obveznosti pri določenem predmetu, v obliki študijskih kreditov ali na drug primerljiv način. 
  • Štipendist mora po zaključenem študijskem obisku predložiti poročilo in dokazila o udeležbi na študijskem obisku oziroma o porabi sredstev.


Višina štipendije, minimalno trajanje študijskega obiska in drugi pogoji, merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Novice

Porabljena sredstva za štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2021

Sklad sporoča, da so sredstva na 316. javnem razpisu z dnem 30. 6. 2022 porabljena....

Obvestilo za štipendiste na študijskem obisku v tujini – pošiljanje dokazil

Štipendiste, ki so v tujini na izmenjavi ali študijskem obisku in imajo težave pri pridobivanju ustreznih dokazil zaradi izrednih razmer na strani institucij oziroma držav v katerih se nahajajo, pozivamo, naj nas o tem obvestijo, da skupaj poiščemo rešitev situacije....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani