Projektna gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih

Namen javnega razpisa je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, in njihovih matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj

Visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali raziskovalna ali gospodarska organizacija.

Višina sofinanciranja

Izbrani prijavitelj prejme sofinanciranje v višini določeni z javnim razpisom (5.400 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka). 

Trajanje sofinanciranja

Do 12 mesecev gostovanja.

Obveznosti

Izvedba pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja v dogovorjenem obsegu in trajanju in predložitev vsebinskega in finančnega poročila o opravljenem pedagoškem in/ali raziskovalnem gostovanju.


Novice

Še nekaj sredstev na voljo na razpisu za gostovanja v Sloveniji in obiske v tujini

Študenti v Sloveniji in slovenski strokovnjaki v tujini - izkoristite priložnost za sofinanciranje vašega gostovanja v tujini ali v Sloveniji (če delujete v tujini), za pridobitev novih znanj, izmenjave izkušenj ter širitev akademskih obzorij. Na voljo je še nekaj sredstev. Rok za prijavo se izteče 30. septembra 2023....

Povečanje sredstev za sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih

Sklad je 25.7.2019 objavil 278. javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih. Zaradi povečanega interesa za prijavo kandidatov v drugem prijavnem roku (1.1.2020 – 30.4.2020) se sredstva za namen predmetnega javnega razpisa povečajo za 197.000,00 EUR in tako za leto 2020 skupaj znašajo 847.000,00 EUR....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani