Za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana

Štipendija je namenjena dijakom, državljanom držav Zahodnega Balkana, ki so sprejeti na programe srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programe tehniških gimnazij v Sloveniji, in sicer za programe, opredeljene v Politiki štipendiranja.

Prijavitelj

Srednja tehniška, poklicna in srednja strokovna šola v Sloveniji, ki izvaja program, na katerem se bo dijak izobraževal.

Višina štipendije

3.500 EUR letno za življenjske stroške in do 2.000 EUR letno za šolnino za dijaka.

Trajanje štipendije

Za čas uradnega trajanja izobraževalnega programa.

Obveznosti

Končanje izobraževanja dijaka (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe). Šola mora letno predložiti poročilo o šolanju dijakov in finančno poročilo zaradi nadaljevanja izplačevanja sredstev, po zaključku izobraževanja pa tudi končno poročilo o uspehu dijakov na programu in končno finančno poročilo o porabi sredstev za zadnje leto štipendiranja.


Višina štipendije, pogoji in merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Novice

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani