Novice

Prenovljeni obrazci

Spoštovani, obveščamo vas, da smo prenovili obrazce za naslednje pravice Invalidskega sklada...

Izplačilo preživninskega sklada v novembru

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.673 otrokom v skupni višini 307.312,14 EUR....

Najava objave novega javnega razpisa Po kreativni poti do znanja

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predvidoma v novembru 2017 objavil nov javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017/2020 (PKP)....

Izplačilo jamstvenega sklada v oktobru

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 24 delavcem v skupni višini 46.964,23€....

Strateška razvojno-inovacijska partnerstva in Kompetenčni centri za razvoj kadrov: odslej z roko v roki

23. oktobra je v Ljubljani potekal dogodek, kjer so se štiri javne institucije, med njimi tudi sklad, srečale s ciljem, da je potrebno okrepiti sodelovanje med Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP) in Kompetenčnimi centri za razvoj kadrov (KOC) ter kakovost upravljanja partnerstev skozi razvoj znanj upravljavcev in vodij....

Prva Zadnja

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani