Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+

Logotip I feel Slovenia in Sofinancira Evropska unija

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS je dne 4. 6. 2024 podprlo projekt Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+. Projekt v skupni vrednosti 18.570.588 EUR bomo na skladu izvajali do 31. 12. 2028.

Namen projekta ASI+ je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih, opolnomočenje delodajalcev za upravljanje starajoče se delovne sile ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja s prenosom znanj med generacijami.

 Cilji projekta so:

  • Ozaveščanje delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odprava negativnih stereotipov o starejših zaposlenih.
  • Krepitev kompetenc starejših zaposlenih s poudarkom na pridobivanju digitalnih in zelenih kompetenc ter motiviranje starejših zaposlenih za podaljševanje delovne aktivnosti.
  • Podpora delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.
  • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter prenosa znanj med generacijami.

Vrednost projekta znaša 18.570.588,00 EUR, in sicer:

  • iz sredstev Evropskega socialnega sklada+ znaša 12.943.699,83 EUR;
  • iz sredstev slovenske udeležbe 5.626.888,17 EUR.


Projekt ASI+ sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada+.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani